Telewizja interaktywna w Polsce (na przykładzie kanału aMazing Multimedia Polska)

Main Article Content

Robert Kuciński

Abstrakt

The article is an attempt to describe the essence of interactive television based on the example of aMazingTV – the first interactive channel in Poland, established by Multimedia Polska in September 2009. The author presents the development of interactivity in life, art and media and reflects on the future of one of the most important features of the so-called new media.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Robert Kuciński, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Robert Kuciński – multimedialny dziennikarz przez ponad 20 lat pracujący w radiu i telewizji, w tym przez kilka lat w telewizji interaktywnej. Scenarzysta, reżyser i producent. Wykładowca mediów cyfrowych w Państwowym Studium Animatorów Kultury i – okazjonalnie – na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Kaliszu. Obecnie zastępca dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Bibliografia

 1. Badzińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171259733> [dostęp: 17.04.2018]
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007
 3. Downes E.J., McMillan S.J., Defining interactivity: A qualitative identification of key dimensions, “New Media and Society” 2000, nr 2
 4. Głowacz F., Dogoń klienta i zarób, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 11, s. 24–41
 5. Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 6. Kluszczyński R.W., Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999
 7. Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna, Warszawa 2010
 8. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006
 9. Pisarski M., Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013
 10. Projektowanie interakcji, wywiad z I. Knowles, V. Sowerwine i M. Gingoldem przeprowadzony 30 sierpnia 2012 podczas festiwalu Ars Electronica w Linz, w Austrii przez Agnieszkę Słodownik.<http://www.dwutygodnik.com/artykul/3987 projektowanie--interakcji.html> [dostęp: 13.04. 2018]
 11. Raczek M., Interakcja czy sterowanie – polska sztuka przełomu XX i XXI wieku w dyskursie z odbiorcą, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005, s. 277–293
 12. Składanek M., Hipertekst. Pewna historia, „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 2 (20) s. 259–264
 13. Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, 4 (35), s. 1–40
 14. Wejman K., Interaktywna sztuka nowych mediów – eksperyment na ciele odbiorcy, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 4, s. 1–17
 15. Zająkała M., Rozwój i standardy telewizji interaktywnej,<https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rozwoj-i-standardy-telewizji-interaktywnej> [dostęp:3.04.2018]