Telewizja interaktywna w Polsce (na przykładzie kanału aMazing Multimedia Polska)
PDF

Słowa kluczowe

interactivity
interactive television
aMazingTV

Jak cytować

Robert Kuciński, R. K. (2019). Telewizja interaktywna w Polsce (na przykładzie kanału aMazing Multimedia Polska). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 230–238. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.13

Abstrakt

The article is an attempt to describe the essence of interactive television based on the example of aMazingTV – the first interactive channel in Poland, established by Multimedia Polska in September 2009. The author presents the development of interactivity in life, art and media and reflects on the future of one of the most important features of the so-called new media.

 

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.13
PDF

Bibliografia

Badzińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171259733> [dostęp: 17.04.2018]

Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007

Downes E.J., McMillan S.J., Defining interactivity: A qualitative identification of key dimensions, “New Media and Society” 2000, nr 2

Głowacz F., Dogoń klienta i zarób, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 11, s. 24–41

Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007

Kluszczyński R.W., Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999

Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna, Warszawa 2010

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006

Pisarski M., Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013

Projektowanie interakcji, wywiad z I. Knowles, V. Sowerwine i M. Gingoldem przeprowadzony 30 sierpnia 2012 podczas festiwalu Ars Electronica w Linz, w Austrii przez Agnieszkę Słodownik.<http://www.dwutygodnik.com/artykul/3987 projektowanie--interakcji.html> [dostęp: 13.04. 2018]

Raczek M., Interakcja czy sterowanie – polska sztuka przełomu XX i XXI wieku w dyskursie z odbiorcą, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005, s. 277–293

Składanek M., Hipertekst. Pewna historia, „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 2 (20) s. 259–264

Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, 4 (35), s. 1–40

Wejman K., Interaktywna sztuka nowych mediów – eksperyment na ciele odbiorcy, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 4, s. 1–17

Zająkała M., Rozwój i standardy telewizji interaktywnej,<https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rozwoj-i-standardy-telewizji-interaktywnej> [dostęp:3.04.2018]

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.