Stereotyp w przestrzeni symbolicznej

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

The subject of the article is stereotypes considered in the context of symbolic space. This redefinition and reconsideration of the complex issue of stereotypes and stereotyping of diferent kinds in art and everyday life aims at demonstrating the operational usefulness of this concept in contemporary humanistic re-ection, including the sphere of art, everyday life and various fields of scientific research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski , M. (2020). Stereotyp w przestrzeni symbolicznej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 5-19. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.01
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Marek Hendrykowski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Marek Hendrykowski – profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, autor artykułów i książek, ostatnio: Semiotyka twarzy (2017). Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). ORCID 0000-0002-7180-9902.

Referencje

 1. Allport G.W., The Nature of Prejudice, Boston 1954
 2. Aronson E., Człowiek – istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1998
 3. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984
 4. Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 2001
 5. Dijk Th.A. van, Prejudice in Discours. An Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Conversation, Amsterdam-Philadelphia 1984
 6. Grochowski G., Stereotypy – komunikacja – literatura, „Przestrzenie Teorii” 2003, nr 2, s. 49–71
 7. Hołówka T., Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986
 8. Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, t. 1–2. Wybór i red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989
 9. Keil F., Concepts, Kinds and Cognitive Development, Cambridge, Mass., 1989
 10. Kushner H.S., When Bad Things Happen to Good People, London 1982
 11. Langacker R.W., Concept, Image and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar, Berlin 1990
 12. Leibniz G.W., Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. I. Dąmbska, Warszawa 1955
 13. Lippmann W., Public Opinion, New York 1956
 14. Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B.J. Gawecki, Warszawa 1955
 15. Mitosek Z., Literatura i stereotypy, Wrocław 1974
 16. Putnam H., Mind, Language and Reality, Cambridge 1975
 17. Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978
 18. Schaff A., Stereotyp: definicja i teoria, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 3
 19. Schaff A., Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981
 20. Sperber D., Wilson D., Relevance: Communication and Cognition, Oxford 1986
 21. Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Warszawa 2003
 22. Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982
 23. Wierzbicka A., Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, przeł. A. Głaz, K. Korżyk, R. Tokarski, Lublin 2010
 24. Wojciszke B., Psychologia społeczna, Gdańsk 2019
 25. Wojciszke B., Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o społecznym otoczeniu, Wrocław 1986