Przestrzeń poza kadrem – o sensualnym wymiarze zdjęć filmowych Emmanuela Lubezkiego

Main Article Content

Iga Pękala

Abstrakt

The article presents an analysis of the sensual potential of film images via the example of cooperation between operator Emmanuel Lubezki and three directors: Alejandro Gonzales Iñárritu, Alfonso Cuarón and Terrence Malick. The impact of reconstruction of film space on the sensual impressions of viewers in the context of the American theory of somatic cinema was also analyzed. What influence does the dimension of cinematographic cooperation have on the concept of authorial cinema?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pękala, I. (2020). Przestrzeń poza kadrem – o sensualnym wymiarze zdjęć filmowych Emmanuela Lubezkiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 143–155. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.09
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Iga Pękala, Uniwersytet Wrocławski

Iga Pękala – doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka kulturoznawstwa (studia licencjackie) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia magisterskie). Zainteresowania badawcze: nowe fale w kinie, kino autorskie i teoria filmu (szczególnie w wymiarze zmysłowego potencjału odbioru filmowego dzieła). ORCID 0000-0001-6520-3122.

Bibliografia

 1. Astruc A., Narodziny nowej awangardy: kamera-pióro, [w:] Europejskie manifesty kina: od Matuszewskiego do Dogmy: antologia, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2002
 2. Baker M.J., The Tactile Eye: Touch and the cinematic experience, London 2009
 3. Bellantoni P., Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie, przeł. M. Dańczyszyn, Warszawa 2006
 4. Benjamin W., Twórca jako wytwórca: eseje i rozważania, przeł. R. Reszke, Warszawa 2011
 5. Crary J., Camera obscura i jej podmiot, przeł. M. Szcześniak, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012
 6. Deleuze G., Kino 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas, przeł. J. Margański, Gdańsk 2008
 7. Habdas M., Przestrzeń jako film – architektura w perspektywie badań nad audiowizualnością, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013, nr 3(17)
 8. Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008
 9. Horowski A., Leksykon filmów postapokaliptycznych, t. 1, Poznań 2017
 10. Jarman D., Chroma: księga kolorów, przeł. P. Świerczek, Katowice 2017
 11. Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. Ostaszewski, Kraków 1999.
 12. Lacan J., Anamorfoza i spojrzenie, przeł. W. Michera, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012
 13. Landsberg A., Pamięć protetyczna, przeł. M. Szewczyk, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012
 14. Marks U.L., The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, Durham, London 2000
 15. Morin E., Dusza kina, przeł. K. Eberhardt, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. I Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012
 16. Mulvey L., Do utraty wzroku, przeł. J. Majmurek, red. K. Kuc, L. Thompson, Kraków 2010
 17. Ostrowska E., Przestrzeń filmowa, Kraków 2000
 18. Przylipiak M., Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994
 19. Skowronek B., Ciało, emocje, rozum – raz jeszcze o mechanizmach odbioru filmu, „Annales” 2017, nr 2
 20. Sobchack V., Carnal Thoughts, London 2004
 21. Sobchack V., Pieprzyć ciało/ przetrzymać tekst, czyli jak wyjść cało z tego stulecia, przeł. M. Szcześniak i Ł. Zaremba, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012
 22. Stańczyk, M., Zmysłowa teoria kina. Vivian Sobchack i sensuous theory, „Ekrany” 2015, nr 3–4 (25–26).
 23. Strzemiński W., Teoria widzenia, Łódź 2016
 24. Truffaut F., Reżyser: ten, kto nie ma prawda się skarżyć, [w:] Europejskie manifesty kina: od Matuszewskiego do Dogmy: antologia, red. A Gwóźdź, Warszawa 2002
 25. Žižek Slavoj, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001