Trudna przestrzeń. O filmie Roberta Stando Strach ma wielkie oczy
PDF

Słowa kluczowe

child
school
behavior
liminality
swimming
teaching
instruction
fear
deep water
security

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2020). Trudna przestrzeń. O filmie Roberta Stando Strach ma wielkie oczy. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 157–167. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.10

Abstrakt

The article analyses and interprets Robert Stando’s little-known educational film Strach ma wielkie oczy [Fear has large eyes]. The film was made in 1965 and produced by the Documentary Film Studio in Warsaw. The author explores the original character of the film, reconstructing the stylistic and compositional techniques used by filmmakers, among others, in the field of cinematography (underwater photography), editing, word function, music, sound effects etc.

https://doi.org/10.14746/i.2020.36.10
PDF

Bibliografia

Bartkowiak E., Witkowski M., Nauczanie pływania – podstawy bezpieczeństwa w wodzie, Warszawa 1986

Karabasz K., Cierpliwe oko, Warszawa 1977

Karpiński R., Karpińska M.J., Pływanie: sport, zdrowie, rekreacja, Warszawa 2009

Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Warszawa 1972

Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Warszawa 1956

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1955

Linhart J., Proces i struktura uczenia się, przeł. M. Idzikowska-Szymańska, Warszawa 1972

Murch W., W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, przeł. K. Karpińska, Warszawa 2006

Wiesner W., Nauczanie – uczenie się pływania, Wrocław 1996

Filmografia

Scenariusz: Jan Krych, Robert Stando

Realizacja: Robert Stando

Zdjęcia: Jerzy Gościk

Dźwięk: Halina Paszkowska

Montaż dźwięku: Krystyna Tunicka

Montaż: Marian Duszyński

Muzyka: Tomasz Sikorski, realizacja Studio Eksperymentalne Polskiego Radia

Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie, 1965

Czarno-biały, czas projekcji 9 minut 35 sekund

Nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie Honorowe dla filmu na Międzynarodowym

Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku, 1965

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.