Boks w kadrze. Wybrane strategie inscenizacyjne w polskich filmach o boksie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku
PDF

Słowa kluczowe

sports in cinema
film space
staging
Bokser
Julian Dziedzina
Papa Stamm
Krzysztof Rogulski
Klincz
Piotr Andrejew
Szkoła uczuć
Edward Żebrowski
Powrót
Filip Bajon

Jak cytować

Wierski, D. (2020). Boks w kadrze. Wybrane strategie inscenizacyjne w polskich filmach o boksie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 183–196. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.12

Abstrakt

In his article, Dominik Wierski analyses and interprets selected staging strategies in Polish films about boxing. The films cited in the text were made in the 1960s and 1970s. It was a dynamic period in Polish cinematography, but also a great time for Polish boxing. The author wonders how filmmakers showed space related to boxing - training rooms, changing rooms, stands and the boxing ring. Selected films, belonging to the most important examples of Polish filmmakers’ insight into the world of boxing, are analyzed in the terms of their use of colors, sound, camera travel, rhythm and pace etc. The purpose of the text is to answer the question of whether Polish films of the ‘60s and ‘70s developed an integral way of discussing boxing and showing its most characteristic spaces.

https://doi.org/10.14746/i.2020.36.12
PDF

Bibliografia

Ambroży T., Snopkowski P., Mucha D., Tota Ł., Obserwacja i analiza walki sportowej w boksie, „Security, Economy & Laws” 2015, nr 4 (IX)

Bokser. Przed premierą, „Kino” 1967, nr 4

Chion M., Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, tłum. K. Szydłowski, Warszawa, Kraków 2012

Darmas M., Na dystans. Rozważania socjologiczne o boksie, Warszawa 2019

Gwóźdź A., Media i sport. Wprowadzenie, [w:] Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, wybór, wstęp i opracowanie A. Gwóźdź, Kraków 2003

Hendrykowski M., Stalinizm za podwójną gardą, „Kultura Popularna” 2014, nr 2 (40), DOI: 10.5604/16448340.1132099

Kornatowska M., Wodzireje i amatorzy, Warszawa 1990

Krubski K., Miller M., Turowska Z., Wiśniewski W., Filmówka. Powieść o Łódzkiej Szkole Filmowej, Warszawa 1992

Kwiatkowska Z., Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Etiudy studenckie Filipa Bajona, „Images” 2015, nr 26 (t. XVII)

Lenartowicz M., Mosz J., Stadiony i widowiska. Społeczne przestrzenie sportu, Warszawa 2018

Mazierska E., Dotykając świata. Postać wędrowca w filmach polskiej Nowej Fali, [w:] W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa, Kraków 2017

Mosz J., Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie, Warszawa 2015

Mosz J., Sfilmować ruch. Sport w filmie krótkometrażowym, Warszawa 2003

Mruklik B., Jak zostać mistrzem świata, „Kino” 1979, nr 12

Niecikowski J., Rzeczywistość i rzeczywistość, „Film” 1977, nr 33

Nosal P., Technologia i sport, Gdańsk 2014

Papuczys J., Między uległością a buntem – bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu Bokser Juliana Dziedziny, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2” 2017, nr 2 (9), DOI: 10.18276/au.2017.2.9-09

Streible D., Fight Pictures: A History of Boxing and Early Cinema, Foreword by Ch. Musser, Berkeley, Los Angeles 2008

Szczutkowska J., Sport jako źródło inspiracji dla filmowców w PRL w latach 70. XX wieku, [w:] Społeczne zmagania ze sportem, red. Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Poznań 2011

Szpulak A., Kamera i poeta doctus? O filmach Edwarda Żebrowskiego z perspektywy lotu ptaka, „Images” 2011, nr 17–18 (t. IX)

Toeplitz J., Sprawy polskie na ekranie, „Kino” 1966, nr 1

Wierski D., Sport w polskim kinie 1944–1989, Gdańsk 2014

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.