Kolor pieniędzy. Filmowy styl Michaela Manna
PDF

Słowa kluczowe

Michael Mann
aesthetics of late capitalism
Thief
Manhunter
Heat
The Insider
Ali
Collateral
Miami Vice

Jak cytować

Sitek, W. (2020). Kolor pieniędzy. Filmowy styl Michaela Manna. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 197–214. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.13

Abstrakt

According to film studies experts, Michael Mann’s movies has the look and the smell of reality. The polisensoric character of his works is used to exhibit the aura of non-screen reality. Michael Mann uses narrative and stylistic elements to show the destructive side of social inequalities. In his genre films, he is presenting themes of social injustice and toxic corporate system (which are often hidden behind the elegant façade of late capitalism’s aesthetics).

https://doi.org/10.14746/i.2020.36.13
PDF

Bibliografia

Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, przeł. A. Staroń, „Recykling idei” 2006, <http://recyklingidei.pl/althusser-ideologie-aparaty-ideologiczne-panstwa>, dostęp: 16.03.2020

Ambrose T., LA Story. The making of Michael Mann’s „Heat”, „Scraps from the Loft” 2018, <https://scrapsfromtheloft.com/2018/03/29/michael-mann-the-making-of-heat/>, dostęp: 20.03.2020

Barker J.M., Out of sync, out of sight: Synaesthesia and film spectacle, „Paragraph” 2008, nr 31, DOI: 10.1353/prg.0.0011

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków 2004

Bellamy J., Howard E., The conversations. Michael Mann, „Slant” 2009, <https://www.slantmagazine.com/film/the-conversations-michael-mann/>, dostęp: 10.03.2020

Brody R., The Stylish, Empty Realism of Michael Mann, „The New Yorker” 2016, 5. February, <https://www.newyorker.com/culture/richard-brody/the-stylish-empty-realism-of-michael-mann>, dostęp: 16.03.2020

Davis M., Planeta slumsów, przeł. K. Bielińska, Warszawa 2009

Feeney F.X., Michael Mann, Los Angeles 2006

Foundas S., A Mann’s man’s world, „LA Weekly” 2006, 26 lipca, <https://www.laweekly.com/news/a-manns-mans-world-2144449>, dostęp: 10.08.2019

Gaine V.M., Existentialism and Social Engagement in the Films of Michael Mann, Hampshire 2011

Haithman D., This Man’s Got a ‘Vice’ He Can Live With: ‘Style is a Dirty Word,’ Producer Michael Mann Says, „Los Angeles Times” 1987, 17. November, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1987-11-17-ca-22158-story.html>, dostęp: 10.03.2020

Helman A., Refleksje teoretyczne. Kilka uwag o stylu w filmie, „Kino” 1978, nr 4

Holben J., Hell on Wheels: Collateral, „American Cinematographer” 2019, 18. October, <https://ascmag.com/articles/hell-on-wheels-collateral>, dostęp: 10.03.2020

Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 2011

Knight R.W., Michael Mann’s Miami Vice, „Reverse Shot” 2008, 26. April, <http://www.reverseshot.org/symposiums/entry/70/michael_mann>, dostęp: 20.02.2020

Koepnick L., Aura widziana na nowo. Benjamin i współczesna kultura wizualna, przeł. K. Kosińska, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 64

Mann M., Paint it Black, rozm. przepr. M. Olsen, [w:] Michael Mann. Cinema and Television. Interviews, 1980–2012, red. S. Sanders, R.B. Palmer, Edinburgh 2014

McGowan T., Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, przeł. K. Mikurda, Warszawa 2008

Mościcki P., Odrodzenie aury z ducha fotogenii, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, DOI: 10.18318/td.2016.2.6

Panofsky E., Style and medium in motion pictures, [w:] The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History, red. A.D. Vacche, New Brunswick 2003

Piskorz A., Michael Mann – antropolog doświadczenia, [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Współczesność, red. Ł.A. Plesnar, R. Syska, Kraków 2010

Pow C.P., Neoliberalism and the aestheticization of new middle-class landscapes, „Antipode” 2009, nr 41, DOI: 10.1111/j.1467-8330.2009.00677.x

Riffaterre M., Kryteria analizy stylu, „Pamiętnik Literacki” 1972, nr LXIII z. 3

Rybin S., Michael Mann. Crime Auteur, Lanham 2013

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983

Seitz M.Z., Zen Pulp, „Moving Image Source” 2009, <http://www.movingimagesource.us/articles/zen-pulp-pt-1-20090701>, dostęp: 10.03.2020

Sharrett C., Michael Mann. Elegies on the post-industrial landscape, [w:] Fifty Contemporary Filmmakers, red. Y. Tasker, Routledge, London, New York 2002

Sragow M., Mann among men, „Salon” 1999, <http://www.salon.com:80/bc/1999/02/02bc.html>, dostęp: 13.03.2020

Srnicek N., Navigating Neoliberalism. Political Aesthetics in an Age of Crisis, <https://vimeo.com/52434614>, dostęp: 24.02.2020.