Kolor pieniędzy. Filmowy styl Michaela Manna

Main Article Content

Wojciech Sitek

Abstrakt

According to film studies experts, Michael Mann’s movies has the look and the smell of reality. The polisensoric character of his works is used to exhibit the aura of non-screen reality. Michael Mann uses narrative and stylistic elements to show the destructive side of social inequalities. In his genre films, he is presenting themes of social injustice and toxic corporate system (which are often hidden behind the elegant façade of late capitalism’s aesthetics).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sitek, W. (2020). Kolor pieniędzy. Filmowy styl Michaela Manna. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 197–214. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.13
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Wojciech Sitek, Uniwersytet Wrocławski

Wojciech Sitek – doktor, w Instytucie Nauk o Kulturze, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zajmuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego i gier wideo, a także społecznym fenomenem wideokaset. ORCID 0000-0002-4550-7679.

Bibliografia

 1. Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, przeł. A. Staroń, „Recykling idei” 2006, <http://recyklingidei.pl/althusser-ideologie-aparaty-ideologiczne-panstwa>, dostęp: 16.03.2020
 2. Ambrose T., LA Story. The making of Michael Mann’s „Heat”, „Scraps from the Loft” 2018, <https://scrapsfromtheloft.com/2018/03/29/michael-mann-the-making-of-heat/>, dostęp: 20.03.2020
 3. Barker J.M., Out of sync, out of sight: Synaesthesia and film spectacle, „Paragraph” 2008, nr 31, DOI: 10.1353/prg.0.0011
 4. Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków 2004
 5. Bellamy J., Howard E., The conversations. Michael Mann, „Slant” 2009, <https://www.slantmagazine.com/film/the-conversations-michael-mann/>, dostęp: 10.03.2020
 6. Brody R., The Stylish, Empty Realism of Michael Mann, „The New Yorker” 2016, 5. February, <https://www.newyorker.com/culture/richard-brody/the-stylish-empty-realism-of-michael-mann>, dostęp: 16.03.2020
 7. Davis M., Planeta slumsów, przeł. K. Bielińska, Warszawa 2009
 8. Feeney F.X., Michael Mann, Los Angeles 2006
 9. Foundas S., A Mann’s man’s world, „LA Weekly” 2006, 26 lipca, <https://www.laweekly.com/news/a-manns-mans-world-2144449>, dostęp: 10.08.2019
 10. Gaine V.M., Existentialism and Social Engagement in the Films of Michael Mann, Hampshire 2011
 11. Haithman D., This Man’s Got a ‘Vice’ He Can Live With: ‘Style is a Dirty Word,’ Producer Michael Mann Says, „Los Angeles Times” 1987, 17. November, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1987-11-17-ca-22158-story.html>, dostęp: 10.03.2020
 12. Helman A., Refleksje teoretyczne. Kilka uwag o stylu w filmie, „Kino” 1978, nr 4
 13. Holben J., Hell on Wheels: Collateral, „American Cinematographer” 2019, 18. October, <https://ascmag.com/articles/hell-on-wheels-collateral>, dostęp: 10.03.2020
 14. Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 2011
 15. Knight R.W., Michael Mann’s Miami Vice, „Reverse Shot” 2008, 26. April, <http://www.reverseshot.org/symposiums/entry/70/michael_mann>, dostęp: 20.02.2020
 16. Koepnick L., Aura widziana na nowo. Benjamin i współczesna kultura wizualna, przeł. K. Kosińska, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 64
 17. Mann M., Paint it Black, rozm. przepr. M. Olsen, [w:] Michael Mann. Cinema and Television. Interviews, 1980–2012, red. S. Sanders, R.B. Palmer, Edinburgh 2014
 18. McGowan T., Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, przeł. K. Mikurda, Warszawa 2008
 19. Mościcki P., Odrodzenie aury z ducha fotogenii, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, DOI: 10.18318/td.2016.2.6
 20. Panofsky E., Style and medium in motion pictures, [w:] The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History, red. A.D. Vacche, New Brunswick 2003
 21. Piskorz A., Michael Mann – antropolog doświadczenia, [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Współczesność, red. Ł.A. Plesnar, R. Syska, Kraków 2010
 22. Pow C.P., Neoliberalism and the aestheticization of new middle-class landscapes, „Antipode” 2009, nr 41, DOI: 10.1111/j.1467-8330.2009.00677.x
 23. Riffaterre M., Kryteria analizy stylu, „Pamiętnik Literacki” 1972, nr LXIII z. 3
 24. Rybin S., Michael Mann. Crime Auteur, Lanham 2013
 25. Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983
 26. Seitz M.Z., Zen Pulp, „Moving Image Source” 2009, <http://www.movingimagesource.us/articles/zen-pulp-pt-1-20090701>, dostęp: 10.03.2020
 27. Sharrett C., Michael Mann. Elegies on the post-industrial landscape, [w:] Fifty Contemporary Filmmakers, red. Y. Tasker, Routledge, London, New York 2002
 28. Sragow M., Mann among men, „Salon” 1999, <http://www.salon.com:80/bc/1999/02/02bc.html>, dostęp: 13.03.2020
 29. Srnicek N., Navigating Neoliberalism. Political Aesthetics in an Age of Crisis, <https://vimeo.com/52434614>, dostęp: 24.02.2020.