„Nie zapomnij mnie”. O filmowo-ekonomicznej przestrzeni w dziejowości Wrocławia 1896–1945

Main Article Content

Barbara Lena Gierszewska

Abstrakt

The author of the reviewed book for the first time shows how and why film preferences of the inhabitants of Breslau in the years 1896–1932 and 1933–1945 differed in relation to the choices of cinema audiences in other European cities during the same period. He uses the POPSTAT statistical method proposed for this purpose by the German researcher Joseph Potter. He also uses the scientific ideas of „attraction cinema” developed by André Gaudreault. He bases his research on analyzing film success rankings and to measure viewer preferences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gierszewska, B. L. (2020). „Nie zapomnij mnie”. O filmowo-ekonomicznej przestrzeni w dziejowości Wrocławia 1896–1945. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 247–258. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.16
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Barbara Lena Gierszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Filologii Polskiej

Barbara Lena Gierszewska – filmoznawca, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,członek Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Specjalizuje się w historii kina, krytyce filmowej i komunikacji audiowizualnej. Interesuje się również literaturą, kulturą i sztuką Lwowa pierwszej połowy XX wieku. Autorka m.in. książek: Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 (1995), Kino i film we Lwowie do 1939 roku (2006) oraz antologii tekstów Mniszkówna i co dalej… w polskim kinie (2001), Polski film fabularny 1918–1939. Recenzje (2012) oraz Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko”. Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918–1939 (2012). ORCID 0000-0002-3485-1319

Bibliografia

 1. Andrzejewski M., Rozwój kina w Elblągu w latach 1918–1945, „Rocznik Elbląski” 2006, t. 20, s. 7–13
 2. Andrzejewski M., Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896–1945, Gdańsk 2013
 3. Biel U., Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002
 4. Dębski A., KINtop. Antologia wczesnego kina, część 1 i 2, Wrocław 2016
 5. Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy, Gdańsk 2011
 6. Garncarz J., Warum kennen Filmhistoriker viele Weimarer Topstars nicht mehr? Überlegungen am Beispiel Claire Rommer, „montage/av” 1997, nr 2, s. 89–91
 7. Gierszewska B., Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006
 8. Guzek M., Filmowa Bydgoszcz 1896–1939, Toruń 2004
 9. Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni, Poznań 1993
 10. Hendrykowska M., Hendrykowski M., Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896–1996, Poznań 1996
 11. Kluczwajd K., Toruńskie teatry świetlne, czyli kina, wytwórczość filmowa i miejscowe gwiazdy 1896-1939. O kulturze czasu wolnego dawnych torunian, Toruń 2015
 12. Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1964
 13. Kracauer S., Der heutige Film und sein Publikum, „Frankfurter Zeitung” 1928, 30.11–1 12
 14. Krajewska H., Życie filmowe w Łodzi w latach 1896–1939, Warszawa–Łódź 1992
 15. Morin E., Duch czasu, Warszawa 1965
 16. Morin E., Kino i wyobraźnia, Warszawa 1958
 17. Schopenhauer A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. 1, Warszawa 2002
 18. Spieker M., Hollywod unterm Hollywood unterm Hakenkreuz, Trirer 1999
 19. Włodek R., 100 lat „Marzenia”. Historia kina w Tarnowie, Tarnów 2013
 20. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku, red. A. Gwoźdź, Katowice 1996 [+ dalsze tomy]