„Nie zapomnij mnie”. O filmowo-ekonomicznej przestrzeni w dziejowości Wrocławia 1896–1945
PDF

Słowa kluczowe

Wrocław
Lower Silesian Voivodeship
cinematography
cinema
free time
entertainment
participation in culture
media history

Jak cytować

Gierszewska, B. L. (2020). „Nie zapomnij mnie”. O filmowo-ekonomicznej przestrzeni w dziejowości Wrocławia 1896–1945. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 247–258. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.16

Abstrakt

The author of the reviewed book for the first time shows how and why film preferences of the inhabitants of Breslau in the years 1896–1932 and 1933–1945 differed in relation to the choices of cinema audiences in other European cities during the same period. He uses the POPSTAT statistical method proposed for this purpose by the German researcher Joseph Potter. He also uses the scientific ideas of „attraction cinema” developed by André Gaudreault. He bases his research on analyzing film success rankings and to measure viewer preferences.

https://doi.org/10.14746/i.2020.36.16
PDF

Bibliografia

Andrzejewski M., Rozwój kina w Elblągu w latach 1918–1945, „Rocznik Elbląski” 2006, t. 20, s. 7–13

Andrzejewski M., Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896–1945, Gdańsk 2013

Biel U., Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002

Dębski A., KINtop. Antologia wczesnego kina, część 1 i 2, Wrocław 2016

Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy, Gdańsk 2011

Garncarz J., Warum kennen Filmhistoriker viele Weimarer Topstars nicht mehr? Überlegungen am Beispiel Claire Rommer, „montage/av” 1997, nr 2, s. 89–91

Gierszewska B., Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006

Guzek M., Filmowa Bydgoszcz 1896–1939, Toruń 2004

Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni, Poznań 1993

Hendrykowska M., Hendrykowski M., Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896–1996, Poznań 1996

Kluczwajd K., Toruńskie teatry świetlne, czyli kina, wytwórczość filmowa i miejscowe gwiazdy 1896-1939. O kulturze czasu wolnego dawnych torunian, Toruń 2015

Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1964

Kracauer S., Der heutige Film und sein Publikum, „Frankfurter Zeitung” 1928, 30.11–1 12

Krajewska H., Życie filmowe w Łodzi w latach 1896–1939, Warszawa–Łódź 1992

Morin E., Duch czasu, Warszawa 1965

Morin E., Kino i wyobraźnia, Warszawa 1958

Schopenhauer A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. 1, Warszawa 2002

Spieker M., Hollywod unterm Hollywood unterm Hakenkreuz, Trirer 1999

Włodek R., 100 lat „Marzenia”. Historia kina w Tarnowie, Tarnów 2013

Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku, red. A. Gwoźdź, Katowice 1996 [+ dalsze tomy]