Andrzej Stasiuk, tekstowe figury doświadczenia
PDF

Słowa kluczowe

figure
experience
road novels
metaphor
enumeration
symbolization

Jak cytować

Kloch, Z. (2020). Andrzej Stasiuk, tekstowe figury doświadczenia. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 281–288. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.17

Abstrakt

The aim of the article is to show the role of various metaphorical practices that are a dominant structural feature of Andrzej Stasiuk’s prose, used to construct his textual reality. Comparisons, metaphorical statements, and enumerations represent textual figures that transform the described experience of the world from the perspective of the speaking subject, subjectivising and constructing reality, rather than merely representing it. In both his novels and feuilletons, Stasiuk relates his experiences of the world in different temporal orders, constructing them on a textual level. Yet his thoroughly subjective prose preserves the conventions of realism. At the same time, Stasiuk quite often refers to the genre of the road novel, both in his fiction and in his journalism. Textual figures of experience are his basic means of describing the presented world.

https://doi.org/10.14746/i.2020.36.17
PDF

Bibliografia

Teksty Andrzeja Stasiuka

Mury Hebronu, Warszawa 1992

Świadectwa, „Teksty Drugie” 1996, nr 5 (41)

Dukla, Wołowiec 1999

Fado, Wołowiec 2006

Taksim, Wołowiec 2009

Grochów, Wołowiec 2012

Wschód, Wołowiec 2014

Arendt H., Filozofia i metafora, przekład H. Buczyńska-Garewicz „Teksty” 1979, 5(47)

Dobrzyńska, T., Metafora, Wrocław 1984

Dobrzyńska T., Mówiąc przenośnie…, Warszawa 1994

Dobrzyńska T., Od słowa do słowa. Studia o metaforze, Warszawa 2012

Frankowiak A., „Wszystko zaczyna się od mojej obecności”. Sekretny przekaz prozy Stasiuka, „Napis” 2011, XVII

Genette G, Figury, przekład W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1997, nr 68, z. 2

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekład i wstęp T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988

Małek B., Czy realizm magiczny? O prozie Andrzeja Stasiuka. „Annales Universitatis Paedagogicae Craciviensis. Studia HistoricoLiteraria” 2002, 1

Misztelas M., Dukielskie światło według Stasiuka, 2014, <https://magdalenamisztelas.blogspot.com/2014/02/dukielskie-swiatlo-wedlug-stasiuka.html>, dostęp 1.07.2019

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria-nowoczesność-literatura, Warszawa 2012

Ricoeur P., Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie, przekład G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2

Słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999

Solan K., Proza Andrzeja Stasiuka jako „podręcznik męskości” – rzecz o tożsamości męskiej, „Barbarzyńca” 2009, 2(15)

Tokarczuk O., Księgi Jakubowe, Kraków 2014

Witosz B., Obrona bliskości w prozie Stasiuka, „Teksty Drugie” 2002, nr 5