Andrzej Stasiuk, tekstowe figury doświadczenia

Main Article Content

Zbigniew Kloch

Abstrakt

The aim of the article is to show the role of various metaphorical practices that are a dominant structural feature of Andrzej Stasiuk’s prose, used to construct his textual reality. Comparisons, metaphorical statements, and enumerations represent textual figures that transform the described experience of the world from the perspective of the speaking subject, subjectivising and constructing reality, rather than merely representing it. In both his novels and feuilletons, Stasiuk relates his experiences of the world in different temporal orders, constructing them on a textual level. Yet his thoroughly subjective prose preserves the conventions of realism. At the same time, Stasiuk quite often refers to the genre of the road novel, both in his fiction and in his journalism. Textual figures of experience are his basic means of describing the presented world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kloch, Z. (2020). Andrzej Stasiuk, tekstowe figury doświadczenia. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 281–288. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.17
Dział
Varia
Biogram autora

Zbigniew Kloch, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich PAN

Zbigniew Kloch – profesor doktor habilitowany, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu historii i teorii literatury, wiedzy o komunikacji społecznej, semiotyki i semiotyki kultury, teorii znaku. Opublikował m.in.: Poezja pierwszej wojny. Tradycja i konwencje (1985), Spory o język (1995), Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku (2006), Kultura doświadczenia codziennego. Semiotyczne aspekty codzienności (2014). Obecnie zajmuje się marginaliami kultury współczesnej i przemianami, jakie nastąpiły w dzisiejszej kulturze polskiej w ostatnimtrzydziestoleciu. Autor prac o współczesnym dyskursie publicznym i strategiach komunikacyjnych w mowie polskich polityków. ORCID 0000-0002-7832-0368.

Bibliografia

 1. Teksty Andrzeja Stasiuka
 2. Mury Hebronu, Warszawa 1992
 3. Świadectwa, „Teksty Drugie” 1996, nr 5 (41)
 4. Dukla, Wołowiec 1999
 5. Fado, Wołowiec 2006
 6. Taksim, Wołowiec 2009
 7. Grochów, Wołowiec 2012
 8. Wschód, Wołowiec 2014
 9. Arendt H., Filozofia i metafora, przekład H. Buczyńska-Garewicz „Teksty” 1979, 5(47)
 10. Dobrzyńska, T., Metafora, Wrocław 1984
 11. Dobrzyńska T., Mówiąc przenośnie…, Warszawa 1994
 12. Dobrzyńska T., Od słowa do słowa. Studia o metaforze, Warszawa 2012
 13. Frankowiak A., „Wszystko zaczyna się od mojej obecności”. Sekretny przekaz prozy Stasiuka, „Napis” 2011, XVII
 14. Genette G, Figury, przekład W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1997, nr 68, z. 2
 15. Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przekład i wstęp T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988
 16. Małek B., Czy realizm magiczny? O prozie Andrzeja Stasiuka. „Annales Universitatis Paedagogicae Craciviensis. Studia HistoricoLiteraria” 2002, 1
 17. Misztelas M., Dukielskie światło według Stasiuka, 2014, <https://magdalenamisztelas.blogspot.com/2014/02/dukielskie-swiatlo-wedlug-stasiuka.html>, dostęp 1.07.2019
 18. Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001
 19. Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria-nowoczesność-literatura, Warszawa 2012
 20. Ricoeur P., Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie, przekład G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2
 21. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999
 22. Solan K., Proza Andrzeja Stasiuka jako „podręcznik męskości” – rzecz o tożsamości męskiej, „Barbarzyńca” 2009, 2(15)
 23. Tokarczuk O., Księgi Jakubowe, Kraków 2014
 24. Witosz B., Obrona bliskości w prozie Stasiuka, „Teksty Drugie” 2002, nr 5