„Zamknij drzwi”, czyli wykorzystanie przestrzeni filmowej do uobecnienia sacrum na przykładzie filmu Sieranevada Cristi Puiu

Main Article Content

Krystian Przybylski

Abstrakt

The article analyzes how the main representative of the Romanian New Wave – Cristi Puiu – uses the visual space of an apartment for staging and presenting the visible and hidden spheres of reality. His film Sieranevada, focusing on a family meeting on the occasion of religious ceremonies commemorating recently deceased senior family member, shows the possibilities of using the language of realism to appeal to the spirituality present in everyday life and to unveil Transcendence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylski, K. (2020). „Zamknij drzwi”, czyli wykorzystanie przestrzeni filmowej do uobecnienia sacrum na przykładzie filmu Sieranevada Cristi Puiu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 57-69. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.04
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Krystian Przybylski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Krystian Przybylski – absolwent teologii, kulturoznawstwa oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszarem szczególnego zainteresowania jest styl transcendentalny w filmie, a zwłaszcza jego przejawy we współczesnym kinie rumuńskim, tzw. nowej fali. Obecnie bada to zjawisko jakodoktorant, realizujący swój projekt w ramach współpracy z Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. ORCID 0000-0001-5717-7702.

Bibliografia

 1. Biblia Jerozolimska, Poznań 2006
 2. Cristi Puiu: wiele rzeczy jest okrytych tajemnicą, <http://film.interia.pl/wywiady/news-cristi-puiu-wiele-rzeczy-jest-okrytych-tajemnica,nId,2402345>, dostęp: 31.03.2020
 3. Czerkawski P., Przyzwolenie na infantylność – rozmowa z Cristim Puiu, „Kino” 2017, nr 6, <https://cinemaenchante.blogspot.com/2017/06/przyzwolenie-na-infantylnosc-rozmowa-z.html>, dostęp: 6.04.2020
 4. Duda S., Niebezpieczne drogi świętości, „Znak” 2010, nr 656, <https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6562010sebastian-dudaniebezpieczne-drogi-swietosci-2/#_ftn1>, dostęp: 14.06.2020
 5. Filimon M., „And Thy Word Is the Truth”. Split trajectories in the new Romanian cinema, „Cineaste” 2017, nr 42(2)
 6. Kalbarczyk K., „Sieranevada”. Tango z tradycją, „EKRANy” 2017, 1(35), <http://ekrany.org.pl/odkrycia/sieranevada-tango-z-tradycja/>, dostęp: 31.03.2020
 7. Kornacki K., Bóg i zaświaty w kinie postmodernistycznym, [w:] Sacrum w kinie dekadę później, red. S.J. Konefał, M. Zelent, K. Kornacki, Gdańsk 2013
 8. Luter A., Nałóż mi trochę mamałygi, „Więź”, Kultura 8.06.2017, <http://wiez.com.pl/2017/06/08/naloz-mi-troche-mamalygi/> dostęp: 7.04.2020
 9. Makuszyński K., Szatan z siódmej klasy, Warszawa 1968
 10. Markowski B., Transcendencja w wydaniu amerykańskim. O twórczości Paula Schradera, <http://16mm.pl/2019/05/31/transcendencja-w-wydaniu-amerykanskim-o-tworczosci-paula-schradera/>, dostęp: 9.04.2020
 11. Oleszczyk M., Nie mów, że nie masz trzech godzin na „Sieranevadę”, 2017, wypowiedź na vlogu, http://michaloleszczyk.blogspot.com/2017/05/nie-mow-ze-nie-masz-trzech-godzin-na.html, dostęp: 6.04.2020
 12. Patru A., „A World that Killed God”: An Interview with Cristi Puiu, <http://sensesofcinema.com/2017/feature-articles/cristi-puiu-interview/>, dostęp: 18.04.2020
 13. Piętas M., Biblijny wymiar „Ofiarowania” Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 45
 14. Schrader P., Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, Oakland, CA, 2018
 15. Tomaszczuk R., Prawosławne zaświaty, <https://swidnica.gosc.pl/doc/1347064.Prawoslawne-zaswiaty>, dostęp: 31.03.2020
 16. Wróblewski J., Przeszłość zmienia się szybciej – reżyser Cristi Puiu o swoich filmowych projektach, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1706448,1,rezyser-cristi-puiu-o-swoich-filmowych-projektach.read>, dostęp: 30.03.2020