„Zamknij drzwi”, czyli wykorzystanie przestrzeni filmowej do uobecnienia sacrum na przykładzie filmu Sieranevada Cristi Puiu
PDF

Słowa kluczowe

film space
staging
apartment
door
panichida
sacrum
religion
Orthodoxy
ceremony
ritual
biblical parable
Sieranevada
Cristi Puiu
new Romanian cinema

Jak cytować

Przybylski, K. (2020). „Zamknij drzwi”, czyli wykorzystanie przestrzeni filmowej do uobecnienia sacrum na przykładzie filmu Sieranevada Cristi Puiu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 57–69. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.04

Abstrakt

The article analyzes how the main representative of the Romanian New Wave – Cristi Puiu – uses the visual space of an apartment for staging and presenting the visible and hidden spheres of reality. His film Sieranevada, focusing on a family meeting on the occasion of religious ceremonies commemorating recently deceased senior family member, shows the possibilities of using the language of realism to appeal to the spirituality present in everyday life and to unveil Transcendence.

https://doi.org/10.14746/i.2020.36.04
PDF

Bibliografia

Biblia Jerozolimska, Poznań 2006

Cristi Puiu: wiele rzeczy jest okrytych tajemnicą, <http://film.interia.pl/wywiady/news-cristi-puiu-wiele-rzeczy-jest-okrytych-tajemnica,nId,2402345>, dostęp: 31.03.2020

Czerkawski P., Przyzwolenie na infantylność – rozmowa z Cristim Puiu, „Kino” 2017, nr 6, <https://cinemaenchante.blogspot.com/2017/06/przyzwolenie-na-infantylnosc-rozmowa-z.html>, dostęp: 6.04.2020

Duda S., Niebezpieczne drogi świętości, „Znak” 2010, nr 656, <https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6562010sebastian-dudaniebezpieczne-drogi-swietosci-2/#_ftn1>, dostęp: 14.06.2020

Filimon M., „And Thy Word Is the Truth”. Split trajectories in the new Romanian cinema, „Cineaste” 2017, nr 42(2)

Kalbarczyk K., „Sieranevada”. Tango z tradycją, „EKRANy” 2017, 1(35), <http://ekrany.org.pl/odkrycia/sieranevada-tango-z-tradycja/>, dostęp: 31.03.2020

Kornacki K., Bóg i zaświaty w kinie postmodernistycznym, [w:] Sacrum w kinie dekadę później, red. S.J. Konefał, M. Zelent, K. Kornacki, Gdańsk 2013

Luter A., Nałóż mi trochę mamałygi, „Więź”, Kultura 8.06.2017, <http://wiez.com.pl/2017/06/08/naloz-mi-troche-mamalygi/> dostęp: 7.04.2020

Makuszyński K., Szatan z siódmej klasy, Warszawa 1968

Markowski B., Transcendencja w wydaniu amerykańskim. O twórczości Paula Schradera, <http://16mm.pl/2019/05/31/transcendencja-w-wydaniu-amerykanskim-o-tworczosci-paula-schradera/>, dostęp: 9.04.2020

Oleszczyk M., Nie mów, że nie masz trzech godzin na „Sieranevadę”, 2017, wypowiedź na vlogu, http://michaloleszczyk.blogspot.com/2017/05/nie-mow-ze-nie-masz-trzech-godzin-na.html, dostęp: 6.04.2020

Patru A., „A World that Killed God”: An Interview with Cristi Puiu, <http://sensesofcinema.com/2017/feature-articles/cristi-puiu-interview/>, dostęp: 18.04.2020

Piętas M., Biblijny wymiar „Ofiarowania” Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 45

Schrader P., Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, Oakland, CA, 2018

Tomaszczuk R., Prawosławne zaświaty, <https://swidnica.gosc.pl/doc/1347064.Prawoslawne-zaswiaty>, dostęp: 31.03.2020

Wróblewski J., Przeszłość zmienia się szybciej – reżyser Cristi Puiu o swoich filmowych projektach, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1706448,1,rezyser-cristi-puiu-o-swoich-filmowych-projektach.read>, dostęp: 30.03.2020