Między minimalizmem a melodramatem. Przestrzeń filmowa w kinie rumuńskiej nowej fali

Main Article Content

Adam Domalewski

Abstrakt

The starting point for considering the means of creating and designing a film space in Romanian New Wave cinema is the thesis that Romanian film art in the 21st century is an artistic response to the times of communism and that images of the post-socialist architectural space – their multi-faceted functionalization in film mise-en-scéne – are the key method of evoking memories of the past. The article discusses, via the example of movies by Crisitian Mungiu, Corneliu Porumboiu and Cristi Puiu, (1) ways of depicting the “closing” of film characters in the cramped interiors of their apartments and (2) film images of individuals’ alienation in public spaces, both of them allusively referring to the times of the oppressive Nicolae Ceaușescu regime. The most important cinematographic devices used by
the authors of the Romanian New Wave cinema include: seemingly static shots, which, however, are filmed with a camera that is constantly gently moving and observing, and tableau shots. A common feature of all the considered works is the panopticism of the film world: the private and public spaces designed in them easily become a place of constant, panoptical observation. In the summary, the
author remarks on and briefly discusses the coexistence of the aesthetics of minimalism / realism with the melodramatic elements in the cinematic structure of Romanian New Wave films.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Domalewski, A. (2020). Między minimalizmem a melodramatem. Przestrzeń filmowa w kinie rumuńskiej nowej fali. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 71-92. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.05
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Adam Domalewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Adam Domalewski – doktor nauk o sztuce, filmoznawca i teatrolog, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zainteresowany studiami nad filmem i religią oraz kinem europejskim w XXI wieku, w szczególności o tematyce migracyjnej i diasporycznej.
Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Images” i „Ekranach”. ORCID 0000-0002-4313-5146.

Referencje

 1. Batori A., Space in Romanian and Hungarian Cinema, Cham 2018
 2. Deaca M., Kitchen encounters: scenes of face-to-face dialogue in films of the new Romanian cinema, [w:] The New Romanian Cinema, red. Ch. Stojanova, D. Duma, Edinburgh 2019, s. 197–210
 3. Elsaesser Th., Opowieści wściekłości i wrzasku. Uwagi o rodzinnym melodramacie, przeł. S. Bobowski, „Studia Filmoznawcze” 2008, nr 29, s. 11–39
 4. Filimon M., Cristi Puiu, Urbana, Chicago, Springfield, 2017
 5. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998
 6. Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań 2008
 7. Jarzyńska K., Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne), „Teksty Drugie” 2012, nr 1–2 (133–134), s. 294–307
 8. Kalbarczyk K., Tango z tradycją, „Ekrany” 2017, nr 1 (35), s. 38–39
 9. Kligman G., Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceaușescu, przeł. P. Art, Kraków 2010
 10. Kunze Th., Ceaușescu. Piekło na ziemi, przeł. J. Czudec, Warszawa 2016
 11. Pethő Á., Exhibited space’ and intermediality in the films of Corneliu Porumboiu, [w:] The New Romanian Cinema, red. D. Stojanova, D. Duma, Edinburgh 2019, s. 65–79
 12. Pop D., Making and breaking the new wave canon in Romanian Cinema, [w:] Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema. Spaces, Bodies, Memories, red. A. Virginás, Cambridge 2016, s. 268–287
 13. Pop D., Romanian New Wave Cinema. An Introduction, Jefferson 2014.
 14. Stachówna G., Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Kraków 2001
 15. Steffen J., The Cinema of Sergei Parajanov, Madison 2013
 16. Stojanova Ch., Introduction, [w:] The New Romanian Cinema, red. Ch. Stojanova, D. Duma, Edinburgh 2019, s. 1–20
 17. Syska R., (Re)konstruowanie pamięci o Rewolucji w nowym kinie rumuńskim, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2015, vol. XVII, nr 26, s. 5–14
 18. Szpulak A., Z duchami przodków wzdłuż południka. Filmowo-literacka „Via Carpathia”, , dostęp: 4.04.2020
 19. Trocan I., Minimalism in the new Romanian cinema: absent, omnipresent or misjudged?, [w:] The New Romanian Cinema, red. Ch. Stojanova, D. Duma, Edinburgh 2019, s. 36–49
 20. Turcuş C., Paradigms of rememoration in postcommunist Romanian cinema, [w:] Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema. Spaces, Bodies, Memories, red. A. Virginás, Cambridge 2016, s. 216–244
 21. Uricaru I., No Melo: minimalism and melodrama in the new Romanian cinema, [w:] The New Romanian Cinema, red. Ch. Stojanova, D. Duma, Edinburgh 2019, s. 50–62
 22. Virginás A., Fragile diegetic spaces and mobile women: coping with trauma in Hungarian and Romanian films, [w:] Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema. Spaces, Bodies, Memories, red. A. Virginás, Cambridge 2016, s. 66–84
 23. Virginás A., Traces of genre in new Romanian cinema: A narrow path for a small entity?, [w:] The New Romanian Cinema, red. Ch. Stojanova, D. Duma, Edinburgh 2019, s. 180–193