Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu

Main Article Content

Grażyna Gajewska

Abstrakt
The author presents the thesis that fantastic literature and film, especially in the science fiction variant, is a privileged form of expression in posthumanist discourse. The themes, motifs and protagonists of science fiction are invoked in various contexts by Donna J. Haraway, Rosi Braidotti, Luciana Parisi, and Pramod K. Nayar. The author analyzes various areas of the involvement and usage of science fiction in posthumanist discourse: on the ontological, axiological and epistemological levels.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gajewska, G. (2021). Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 5-19. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.01
Dział
Science Fiction: The Future is Present
Biogram autora

Grażyna Gajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Grażyna Gajewska – doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej praca naukowa koncentruje się na prozie i filmach science fiction analizowanych z perspektywy teorii posthumanizmu, transhumanizmu, antropologii cyborgów i antropologii rzeczy. ORCID 0000-0001-5293-6757.

Bibliografia

 1. Asimov I., Magia i złoto. Eseje, tłum. J. Kowalczyk, Warszawa 2000
 2. Braidotti R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014 Butler O., Adulthood Rites, New York 1997
 3. Derrida J., Prepare Yourself to Experience the Future and Welcome the Monster, Prepare Yourself to Experience the Future and Welcome the Monster, POINTS- -INTERVIEWS 1974–1994, red. E. Weber, Stanford 1995
 4. Gajewska G., Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway, „Studia Europaea Gnesnensia” 2013, nr 8
 5. Ghosh A., The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable, Chicago, London 2016
 6. Ghosh A., Gun Island, New York 2019
 7. Ghosh A., Żarłoczny przypływ, tłum. K. Obłucki, Warszawa 2008
 8. Haraway D.J., Manifest cyborgów: nauka, technika i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, tłum. S. Królak, E. Majewska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 1
 9. Haraway D.J., Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham, London 2016
 10. Harrison H., Minsky M., Opcja Turinga, tłum. Z. Królicki, Poznań 1999
 11. Lem S., Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 2003
 12. Majewski P., Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wrocław 2007
 13. Nayar P.K., Posthumanism, Cambridge, Malden 2017
 14. Posthuman Glossary, red. R. Braidotti, M. Hlavajova, London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney 2018
 15. Sztuka i kultura robotów: Bill Vorn i jego histeryczne maszyny, red. R.W. Kluszczyński, Gdańsk 2014
 16. Toffler A., Szok przyszłości, tłum. E. Ryszka, W. Osiatyński, Warszawa 1974