Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu
PDF

Słowa kluczowe

posthumanism
science fiction
posthuman
artificial intelligence
Anthropocene

Jak cytować

Gajewska, G. (2021). Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 5–19. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.01

Abstrakt

The author presents the thesis that fantastic literature and film, especially in the science fiction variant, is a privileged form of expression in posthumanist discourse. The themes, motifs and protagonists of science fiction are invoked in various contexts by Donna J. Haraway, Rosi Braidotti, Luciana Parisi, and Pramod K. Nayar. The author analyzes various areas of the involvement and usage of science fiction in posthumanist discourse: on the ontological, axiological and epistemological levels.

https://doi.org/10.14746/i.2020.37.01
PDF

Bibliografia

Asimov I., Magia i złoto. Eseje, tłum. J. Kowalczyk, Warszawa 2000

Braidotti R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014 Butler O., Adulthood Rites, New York 1997

Derrida J., Prepare Yourself to Experience the Future and Welcome the Monster, Prepare Yourself to Experience the Future and Welcome the Monster, POINTS- -INTERVIEWS 1974–1994, red. E. Weber, Stanford 1995

Gajewska G., Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway, „Studia Europaea Gnesnensia” 2013, nr 8

Ghosh A., The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable, Chicago, London 2016

Ghosh A., Gun Island, New York 2019

Ghosh A., Żarłoczny przypływ, tłum. K. Obłucki, Warszawa 2008

Haraway D.J., Manifest cyborgów: nauka, technika i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, tłum. S. Królak, E. Majewska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 1

Haraway D.J., Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham, London 2016

Harrison H., Minsky M., Opcja Turinga, tłum. Z. Królicki, Poznań 1999

Lem S., Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 2003

Majewski P., Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wrocław 2007

Nayar P.K., Posthumanism, Cambridge, Malden 2017

Posthuman Glossary, red. R. Braidotti, M. Hlavajova, London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney 2018

Sztuka i kultura robotów: Bill Vorn i jego histeryczne maszyny, red. R.W. Kluszczyński, Gdańsk 2014

Toffler A., Szok przyszłości, tłum. E. Ryszka, W. Osiatyński, Warszawa 1974