„Człowiek jest czemś, co przezwyciężone być powinno”. Dyskurs historiozoficzny 2001: Odysei kosmicznej

Main Article Content

Konrad Klejsa

Abstrakt
Drawing upon classic works on Kubrick’s 2001, the author ponders various strategies of interpretation which have been adopted to decipher the film’s discourse. The title category of historiosophy indicates one of the possible interpretational paths: the one associated with the Nietzschean notion of humankind stuck in a liminal stage between an animal and the overman. The author claims that such an understanding was typical of the late 1960s, and he pursues his argument with a close analysis of several sequences from the film, focusing on the formal devices which present the human protagonists as weak and lackluster, while the animal, the technological and the extraterrestrial characters are depicted as vital and irrepressible.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klejsa, K. (2021). „Człowiek jest czemś, co przezwyciężone być powinno”. Dyskurs historiozoficzny 2001: Odysei kosmicznej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 35-60. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.03
Dział
Science Fiction: The Future is Present
Biogram autora

Konrad Klejsa, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki

Konrad Klejsa – profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. Głównym obszarem jego badań jest kino europejskie po 1945 roku. Ostatnie redagowane książki dotyczą edukacji filmowej oraz polsko-niemieckich relacji filmowych. Obecnie realizuje projekt badawczy o rozpowszechnianiu filmów w PRL. ORCID 0000-0002-6259-9173.

Referencje

 1. Agel J. (red.), The Making of Kubrick’s “2001”, New York 1970
 2. Ciment M., Kubrick. The definitive edition, New York 2003
 3. Clarke A.C., 2001: A Space Odyssey, New York 1968
 4. Clarke A.C., The Lost Worlds of 2001, New York 1972
 5. Daniels D., A skeleton key to 2001, „Sight and Sound”, Winter 1970/1971
 6. Esser M., It’s so very lonely..., [w:] Stanley Kubrick, Hrsg. L.O. Beier, A. Kilb, D. Berz, Berlin 1999
 7. Falsetto M., Narrative and Stylistic Patterns in the Cinema of Stanley Kubrick, Westport 1994
 8. Geduld C., Filmguide to “2001: A Space Odyssey”, Bloomington, London 1973
 9. Helman A., Stanley Kubrick albo synteza rodzajów, „Kino” 1974, nr 12
 10. Jackiewicz A., Kosmiczna podróż Odyseusza, „Kino” 1970, nr 12
 11. Jaspers K., Nietzsche, Warszawa 1997
 12. Kael P., Going Steady, Boston 1970
 13. Kagan N., The Cinema of Stanley Kubrick, New York 1988
 14. Klejsa K., Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu lat 60. i 70., Warszawa 2008
 15. Kolker R.P., A Cinema of Loneliness, Oxford 1980
 16. Kozłowski K., Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk, Warszawa 2013
 17. Krämer, P., „Szanowny Panie Reżyserze...”: listowne reakcje widowni na film „2001: Odyseja kosmiczna” w późnych latach sześćdziesiątych, [w:] Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsa, M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2014
 18. Lem S., Fantastyka i futurologia, Warszawa 1996
 19. Miller M.C., 2001: generacja oziębłych, „Film na Świecie” 1993, nr 3–4
 20. Nelson T., Kubrick: Inside a film artist’s maze, Bloomington 2000
 21. Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, Warszawa 1990
 22. Phillips G. (red.), Stanley Kubrick. Rozmowy, Warszawa 2014
 23. Piskorz A., Kubrick Jungiem podszyty, „Iluzjon” 1993, nr 2
 24. Seeslen G., Jung F., Stanley Kubrick und seine Filme, Marburg 1999
 25. Walker A., Stanley Kubrick, Director, New York 2000
 26. Zalewski A., Zasada alegorii. Wątki metafizyczne we współczesnym kinie, „Studia Filmoznawcze” 2000, nr 21