Czechosłowackie podróże w czasie – od filmowej lekcji przyrody do normalizacyjnej zwariowanej komedii
PDF

Słowa kluczowe

Czechoslovakian film
science fiction
time travel
crazy comedies
normalization

Jak cytować

Guzek, M. (2021). Czechosłowackie podróże w czasie – od filmowej lekcji przyrody do normalizacyjnej zwariowanej komedii. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 61–76. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.04

Abstrakt

Czechoslovakian film fantasy has its own canon comprised of various works, the successes of which were recorded by press industries around the world. They picked up various threads, but the most interesting one seems to be the theme of time travel, as represented by three films: A Journey to the Beginning of Time (1955), I Killed Einstein, Gentlemen (1969) and Tomorrow I’ll Wake Up and Scald Myself with Tea (1977). They were produced in different production conditions and placed in different genre assumptions, and they referred to the tradition of science fiction developed by popular literature in different ways. The text tries to define their status as part of the achievements of national cinematography, indicate structural components, and briefly discuss their reception, both critical and audience.

https://doi.org/10.14746/i.2020.37.04
PDF

Bibliografia

Adamovič I., Přísliby českého fantastického filmu, „Ikarie” 2005, nr 7

Benešová M., Tematické promĕny ve filmech pro dĕti, „Film a doba” 1970, nr 6

Benešová M., Zápas o tvar. K životnímu jubileu narodního umĕlce Karla Zemana, „Film a doba” 1970, nr 12

Březina V. Lexikon českého filmu. 2000 filmů 1930–1996, Praha 1996

Černík M., 35 českých filmowych režisérů očima Zdeňka Svĕráka, Jiřího Suchého, Kvĕty Fialové, Radka Brzobohatého a v karykaturach Michala Černíka, Praha 2010

Dĕdinová T., Křeček J., Jak je na tom současná česká fantastika? Hledání hranic žánru a čtenáře, „Host. Mĕsíčník pro literaturu a čtenáře” 2018, nr 4 Encyklopedie literatury science fiction, sestavili Ondřej Neff, Jaroslav Olša jr, Praha 1995

Fila K., Kozí príbeh – Povĕsti stare Prahy dílo kulturních barbarů, „Cinepur” 2008, nr 60

Gotthardt P., Skutečný stroj času. Scenáristické postupy v českých sci-fi filmech mezilety 1918–1989. Disertační prace, Vedoucí práce: prof. Mgr. Jan Gogola, Divadelní fakulta Janáčková akademie múzických umění, Brno 2015

Guzek M., Jak kino czechosłowackie detonowało bombę atomową, czyli o czym opowiada film Jindřicha Poláka Jutro wstanę rano i oparzę się herbatą, „Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1

Holčák L., Vladimír Menšík a jeho filmy, Ostrava 2015

Hrbas J., Karel Zeman. Půvab chlepecké romantiky I, „Film a doba” 1974, nr 1 Hrudka L., Cesta do pravĕku (O natáčení nového loutkového filmu), „Rudé právo” 1953, nr 227

Hudec Z., Novobilská A., Filmová komedie, [w:] Panorama českého filmu, (sest.) L. Ptáček, Olomouc 2000

Janáček P., Vĕdecká fantastika, [w:] Dějiny české literatury 1945–1989, III. 1958–1969, red. P. Janáček, Praha 2008

Jelinková E., Vím, že se zítra opařím čajem, „Kino” 1976, nr 20

Joneš A., Vo fantastickej rakete. O filme Jindřicha Poláka Zitra vstanu a opařim sačajem, „Film a divadlo” 1976, nr 17

Kliment J., Nová československá filmová komedie. Čaj ne zrovna nejsilnĕjši, „Rudé právo” 1977, nr 200

Kliment, J., Polský důkaz v Karlových Varech, „Rudé právo” 1970, nr 269

Kliment J., Pro dobrou náladu, „Rudé právo” 1970, nr 48

Kopal P., Normalizace – deformace – dekadence. Nĕkolik drobnych poznámek o filmovém a televizním Monstru (1970–1990) [w:] Film a dějiny 4. Normalizace, red. P. Kopal, Praha 2014

Kopal P. (red.), Král Šumavy komunistický thriller, Praha 2019

Ládek J., Pavelka R., Encyklopedie komiksu v Československu 1945–1989, Praha 2010 Levý J., Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let, Praha 1983

Linhart L., E.F. Burian & film, „Film a doba” 1970, nr 2

Loska K., Encyklopedia filmu science fiction, Kraków 2004

Lukeš J., Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film (1945–2012), Praha 2013 Moc J., Seriály od A do Z. Lexikon českých serialů, Praha 2009

Pitera Z., Wyprawa w przeszłość, „Film” 1956, nr 50

Pospiš R., Dobrodružná cesta za miznúcim svetom, „film.sk” 2005, nr 5

Puls nekonečna. Kronika české science fiction 2. Od Vladimíra Babuly k Alexandru Kramerovi, sestavil I. Adamovič, Praha 2011

Rohál R, Krasavci filmového nebe, Praha 2009

Sever P., Trochu prekomplikované, „Film a divadlo” 1977, nr 17 Slanina O., Poutník svĕtem fatazie, Praha 2018

Slanina O., Slavná česká filmová klasika, Praha 2013

Slavik B., Jak w žanrovém filmu nevidĕt všudypřítomnost kopie... – Současné jiho- korejské sci-fi na pozadí filozofie diference, „Film a doba” 2019, nr 4

Sluka J. (red.), Zdeňek Burian. Na vlnĕ dobrodružství. Katalog k vystavĕ Zdeňka Buriana v Obecním domĕ v Praze 12 února 2013 – 19 března 2013, Praha 2013 Szczepanik P., Továrna Barrandov. Svĕt filmařů a politická moc 1945–1970, Praha 2016

Šorel V., Tvrz, Praha 2016

Toman V., Kocián M., Bican V., IKS. Strážci času, Velké Přílepy 2018

Tunys L, Hvĕzdy, které nezhasnou aneb Jak jsem je poznal, Praha 2012

Ulík K., Lubomír Lipský a jeho bratr Oldřich, Praha 2011

Vagaday J., Zabil jsem Einsteina, panové aneb nová science-fiction pánů Nasvadby, Macourka, Lipskégo, „Kino” 1969, nr 21

Velká kniha komiksu II, sestavil J. Buchal, Praha 2002

Wyprawa w przeszłość, „Filmowy Serwis Prasowy” 1953, nr 11

Zemanová L., Zemanová Spaleny L., Karel Zeman a jeho kouzelný svĕt, Brno 2015 Žka [Jiří Nožka], Nahlédli jsme do atelieru, „Svĕt v obrazech” 1954, nr 12