David Avidan’s Message from the Future. Nuclear fantasies of the galactic poet
PDF (English)

Słowa kluczowe

David Avidan
science fiction
Israeli cinema
Israeli poetry
Cold War
nuclear weapon

Jak cytować

Pietrzak, M. (2021). David Avidan’s Message from the Future. Nuclear fantasies of the galactic poet. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 127–139. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.07

Abstrakt

David Avidan’s Message from the Future (1981) is one of few Israeli science fiction films ever made. This ambitious project of the well-known avant-garde poet has been forgotten for many years, as a result of a financial and artistic failure of the movie. The paper shows Avidan’s doomed film as an interesting cultural text that can be read as the director’s commentary on the Israeli reality of his time. Contrary to the artist’s claims about the global ambitions of the picture, Message from the Future is immersed in the local, exploring it under the guise of narrative structures borrowed from Hollywood. The text analyzes a precise deconstruction of the plot patterns characteristic for the classic American SF films from the 1950s, which Avidan adjusted to the Israeli sociopolitical landscape at the turn of the seventies and eighties.

https://doi.org/10.14746/i.2020.37.07
PDF (English)

Bibliografia

Almog O., The Sabra. The creation of the New Jew, Berkeley, Los Angeles, London 2000

Ariel N., How to do things with futurism: Traces of futurism in Hebrew culture, “Modernism/Modernity” 2020, vol. 27, no. 1, pp. 1–26

Avidan D., Message from the Future, [in:] Futureman, transl. by T. Keller, Los Angeles 2017, pp. 135–136

Ben-Yehuda N., Hebrew SF, [in:] Anatomy of Wonder. A Critical Guide to Science Fiction, ed. by N. Barron, New York, London 1987, pp. 577–582

Ben-Yehuda N., Sociological reflections on the history of science fiction in Israel, “Science Fiction Studies” 1986, vol. 13, no. 38, pp. 64–78

Cohen A., The Worst-Kept Secret: Israel’s bargain with the bomb, New York 2010 Crawley T., Message from the Future, “Starburst Magazine” 1981, vol. 4, no. 3, pp. 16–18

Dahan Y., The films of Israeli poet and enfant terrible David Avidan, 2019, <https://mubi.com/notebook/posts/the-films-of-israeli-poet-and-enfant-terrible-david-avidan>, accessed: 17.03.2020

Eshed E., Ha-Ish Sheba Mehatid, 2000, <https://www.sf-f.org.il/sf-f/old_site/story_33.html>, accessed: 2.01.2020

Farr W.D., The Third Temple’s Holy of Holies. Israel’s Nuclear Weapons, Montgomery 1999

Gabbard K., Religious and political allegory in Robert Wise’s: “The Day The Earth Stood Still,” “Literature/Film Quarterly” 1982, vol. 10, no. 3, pp. 150–153 Hendershot C., Paranoia, the Bomb, and 1950s Science Fiction Films, Bowling Green 1999

Kaplan E., Projecting the Nation. History and Ideology on the Israeli Screen, New Brunswick 2020

Klein U., Our best boys: The making of masculinity in Israeli society, [in:] Male Roles, Masculinities and Violence: A culture of peace perspective, ed. by I. Breines, R. Connell, I. Eide, Paris 2000, pp. 163–180

Kozlovic A.K., Robert Wise’s The Day the Earth Stood Still Part I: A Religious Film?, “Kinema” 2013, no. 40, pp. 4–30

Kozlovic A.K., Robert Wise’s The Day the Earth Stood Still (Part II), “Kinema” 2014, no. Spring

Kozlovic A.K., Robert Wise’s The Day the Earth Stood Still (Part III), “Kinema” 2014, no. Fall

Kronfeld C., Harshav’s Likrat: Toward a new poetics and politics of the “Statehood Generation,” “Dibur Literary Journal” 2016, no. 2, pp. 90–97

Manor G., Mada Bizyoni, “Al HaMishmar”, 10.09.1981, p. 6

May A., Rockets and Ray Guns: The Sci-Fi Science of the Cold War, Crewkerne 2018 Nativ T., Avidan Magiya Min haatid, “Davar”, 13.02.1981, p. 21

Nicholls P., The World of Fantastic Films, New York 1984

O’Donnell V., Science ficton films and Cold War anxiety, [in:] Transforming the Screen 1950–59, ed. by P. Lev, New York 2003, pp. 169–195

Omry K., Israeli SF 101, “SFRA Review 2013, no. 306, pp. 8–11

Pinsker S., Hebrew literature, [in:] The Cambridge History of Judaism. Volume VIII: The Modern World, 1815–2000, Cambridge 2017, pp. 755–776.

Seed D., American Science Fiction and the Cold War. Literature and film, Chicago, London 1999

Shapiro J.F., Atomic Bomb Cinema. The apocalyptic imagination on film, New York 2002

Shippey T., The Cold War in science fiction, 1940–1960, [in:] Popular Culture: Past and Present, ed. by B. Waites, T. Bennett, and M. Graham, London, New York 1982, pp. 308–322

Shohat E., Israeli Cinema. East/West and the Politics of Representation, London, New York 2010

Sontag S., The imagination of disaster, [in:] Hibakusha Cinema. Hiroshima, Nagasaki and the Nuclear Image in Japanese Film, ed. by M. Broderick, New York 2009, pp. 38–53

Teitelbaum S., Israel, [in:] The Encyclopedia of Science Fiction, ed. by J. Clute and P. Nicholls, New York 1993, pp. 629–630

Teitelbaum S., Lottem E., Introduction, [in:] Zion’s Fiction: A Treasury of Israeli Speculative Literature, ed. by S. Teitelbaum and E. Lottem, Simsbury 2018 Vogel A., Film as a Subversive Art, New York 2005

Wagner M., Recipe for an Israeli nuclear arsenal, “Middle East Report” 1986, no. 143, pp. 8–12, 14–15.

Weisman A., David Avidan: The sadosemantic Poet, [in:] Futureman, ed. by T. Keller, Los Angeles 2017, pp. 9–23

Weisman A., The Poet as Entrepreneur: The Case of David Avidan, “Dibur Literary Journal” 2018, no. 5, pp. 21–30

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.