W świecie kolorowej (anty)utopii. O animowanych cyborgach w Kongresie Ariego Folmana

Main Article Content

Adrianna Woroch

Abstrakt
The article focuses on pointing out the functions of using animation technique and elements of the science fiction genre in Ari Folman’s The Congress from 2013. The film, which is loosely based on the short story The Futurological Congress by Stanisław Lem, balances on the edge of various genres, using the techniques of both live action film and computer animation. Folman proposes a glamorous, colorful vision of an (anti)utopian future, in which pharmacologically-modified cyborg-people participate in a collective hallucination, which is an alternative reality to the post-apocalyptic real world. The director makes several significant changes to the original, thanks to which he introduces a universal message and asks questions which seem far more relevant in the context of both contemporary culture and the environmental crisis that can no longer be ignored (although the issue of an impending natural disaster was also important in Lem’s works).
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woroch, A. (2021). W świecie kolorowej (anty)utopii. O animowanych cyborgach w Kongresie Ariego Folmana. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 141-150. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.08
Dział
Science Fiction: The Future is Present
Biogram autora

Adrianna Woroch, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adrianna Woroch – doktorantka w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka wydanej w 2019 roku książki Kicz i piękno w twórczości Paola Sorrentina na przykładzie dzieł: „Wielkie piękno”, „Młody papież”, „Wszystkie odloty Cheyenne’a” oraz „Młodość”. Interesuje się między innymi: współczesnym kinem bliskowschodnim, autorefleksyjnością w kinie oraz związkami filmu i innych mediów. Aktualnie pracuje nad dysertacją dotyczącą technik deziluzyjnych w kinie współczesnym. ORCID 0000-0003-4237-3756

Bibliografia

  1. Felis P.T., Walc z Lemem – wywiad z Arim Folmanem, <http://wyborcza.pl/1,75475,13941037,Walc_z_Lemem___wywiad_z_Arim_Folmanem.html#ixzz3xVhECoEW>, dostęp: 17.01.2020
  2. Frelik P., Kultury wizualne science fiction, Kraków 2017
  3. Gajewska G., Arcy-nie-ludzkie: przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010
  4. Kerényi K., Człowiek i maska, przeł. A. Kryczyńska-Pham, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, wyd. II zm., popr.i rozsz., Warszawa 2010
  5. Lem S., Summa technologiae, Kraków 2000
  6. Sitkiewicz P., Małe wielkie kino: film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009
  7. Walkiewicz M., WYWIAD: Twórca «Walca z Baszirem» i «Kongresu» specjalnie dla Filmwebu,<http://www.filmweb.pl/article/WYWIAD%3A+Tw%C3%B3rca+%22Walca+z+Baszirem%22+i+%22Kongresu%22+specjalnie+dla+Filmwebu-98825>, dostęp: 17.01.2020