Przyszłość już była. Dystopie w najnowszym kinie science fiction Ameryki Łacińskiej

Main Article Content

Bolesław Racięski

Abstrakt
This paper examines the various ways in which contemporary Latin American science fiction films contest the neocolonial and neoliberal narratives, dominant in the region since the 20th century. I identify and examine strategies that filmmakers employ to challenge the common understanding of such notions as time, modernity and technological progress. I outline the visions of dystopias presented in the examined films, while also analyzing the counter-narratives introduced by filmmakers, which are mostly focused on creating a new, hybrid identity for a future citizen.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Racięski, B. (2021). Przyszłość już była. Dystopie w najnowszym kinie science fiction Ameryki Łacińskiej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 167-175. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.10
Dział
Science Fiction: The Future is Present
Biogram autora

Bolesław Racięski, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

Bolesław Racięski – adiunkt na Wydziale ‘Artes Liberales’ Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu badawczego „In Search of Authenticity. Exploring Problematic Relationships Between Latin American Filmmakers and European Film Funds”, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim kinematografie latynoamerykańskie, różnorodne uwarunkowania produkcyjne, a także filmowe kurioza i niezwykłości. ORCID 0000-0002-1908-9039.

Bibliografia

 1. Adam B., Time, Cambridge 2004
 2. Alihodžić D., Veseljevic Jerkovic S., The Boundaries of Dystopian Literature: The genre in context, Tuzla 2016
 3. Bell A., Science fiction in Latin America: Reawakenings, „Science Fiction Studies”1999, nr 3, vol. 26, s. 441–446
 4. Benjamin W., O pojęciu historii, [w:] W. Benjamin, N. Elias, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, red. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 5/7. Fragment za: <http://piotr.strebski.pl/wp-content/texts/philosophy/Benjamin01.pdf>, dostęp: 18.04.2020
 5. Cua Lim B., Translating Time. Cinema, the fantastic, and temporal critique, Durham 2009
 6. Deveny T.G., Migration in Contemporary Hispanic Cinema, Lanham 2012
 7. González Echevarría R., Myth and Archive: A Theory of Latin American narrative, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney 2006
 8. Halle R., Offering tales they want to hear: Transnational European film funding as neo-orientalism, [w:] Global Art Cinema: New Theories and Histories, red. R. Galt, K. Schoonover, New York 2010, s. 303–319
 9. Haywood Ferreira R., The Emergence of Latin American Science Fiction, Middletown 2012
 10. Hummel A., Ługowska U., Ameryka indiańska, [w:], Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2009, s. 147–149
 11. Jameson F., Progress versus Utopia; or, can we imagine the future?, „Science Fiction Studies” 1982, nr 27, s. 147–158
 12. Jameson F., Archaeologies of the Future: The desire called utopia and other science fictions, New York 2005
 13. Langer J., Postcolonialism and Science Fiction, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2011
 14. Langer J., The shapes of dystopia. Boundaries, hybridity and the politics of power, [w:] Science Fiction, Imperialism and the Third World, red. E. Hoagland, R. Sarwal, Jefferson, London 2010, s. 171–187
 15. Le Guin U., Introduction, [w:] The Norton Book of Science Fiction: North American science fiction, 1960–1990, red. U. Le Guin, B. Attebery, New York 1993
 16. Liverman D.M., Vilas S., Neoliberalism and Latin American environments, „Annual Review of Environment and Resources” 2006, nr 1, vol. 31, s. 327–363
 17. Lucrecia Martel, por qué el fracaso del proyecto de “El Eternauta” la llevó a „Zama”, „La Gaceta Salta” 6.09.2017, <https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/88774/ espectaculos/lucrecia-martel-fracaso-proyecto-eternauta-llevo-zama.html>, dostęp: 9.04.2020
 18. Lyotard J.-F., The Inhuman. Reflections on Time, przeł. G. Bennington, R. Bowlby, Stanford 1998
 19. Maj K.M., Antyutopia – o gatunku, którego nie było, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2019, t. 62, nr 4, s. 9–29
 20. McClintock A., Imperial Leather: Race, gender, and sexuality in the colonial contest, Abingdon-on-Thames 2013
 21. Page J., Polytemporality in Argentine science fiction film, [w:] Simultaneous Worlds. Global Science Fiction Cinema, red. J.L. Feeley, S.A. Wells, Minneapolis, London 2015, s. 137–153
 22. Page J., Retrofuturism and reflexivity in Argentine science fiction film: the construction of cinematic time, „Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies” 2012, vol. 16, s. 227–244
 23. Petras J., Veltmeyer H., Neoliberalism and imperialism in Latin America: dynamics and responses, „International Review of Modern Sociology” 2007, vol. 33, s. 27–59 Racięski B., Argentyna, Meksyk, Brazylia oraz pozostałe kinematografie latynoamery- kańskie, [w:] Historia kina, t. 4: Kino końca wieku, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2019, s. 605–640
 24. Racięski B., Zapaśnik bawi i uczy. Społeczne funkcje filmów o Santo, [w:] Bękarty kinematografii, czyli rzecz o filmach nie(do)cenionych, red. B. Racięski, F. Nowak, J. Łuniewicz, Wrocław 2014, s. 113–126
 25. Ross M., The film festival as producer: Latin American films and Rotterdam’s Hubert Bals Fund, „Screen” 2011, nr 2 (52), s. 261–267
 26. Schroeder Rodrıguez P.A., Marxist Historiography and Narrative Form in Sergei Eisenstein’s ¡Que viva Mexico!, „Rethinking Marxism” 2009, nr 2, vol. 21, s. 228–242, DOI: 10.1080/08935690902743393
 27. Spencer D., Clandestine Crossings: Migrants and coyotes on the Texas–Mexico border, Ithaca 2009