Narracja czasem. Analiza struktury narracyjnej filmu Arrival (2016) Denisa Villeneuve’a

Main Article Content

Artur Majer

Abstrakt
The article deals with the narrative structure of Denis Villeneuve’s Arrival. Using the concept of a skeptical viewer as a starting point, the author follows the processes of unveiling meanings, both when it comes to the understanding of the plot of the story, as well as the senses and morals stemming out of it. The viewer’s activity appears to be engaged with the activity of a character who is determined to discover the generic science fiction mystery, i.e. to learn the secret of the aliens’ language. The language, in turn, leads to revealing the time reliances in the film, as well as to formulating the thesis on a specific kind of storytelling: not as a “narrative about time,” but rather a “narrative by time.”
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Majer, A. (2021). Narracja czasem. Analiza struktury narracyjnej filmu Arrival (2016) Denisa Villeneuve’a. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 221-232. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.13
Dział
Science Fiction: The Future is Present
Biogram autora

Artur Majer, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Artur Majer – adiunkt na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej i w Instytucie Nauki o Sztuce Szkoły Filmowej w Łodzi. Zajmuje się polskimkinem popularnym, analizą filmu, a przede wszystkim kulturą produkcji filmowej i studiami produkcyjnymi, czyli badaniem rynku kinematografii. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. ORCID 0000-0003-4722-0513.

Referencje

 1. Antas J., O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków 2000
 2. Bordwell D., Narration in the Film Fiction, Wisconsin 1985
 3. Chiang T., Historia twojego życia, przekł. zbiorowy, Warszawa 2016
 4. Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998
 5. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa, Kraków 2002
 6. Helman A., Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998
 7. Klimczuk A., Hipoteza Sapira-Whorfa – przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2013, nr 1, s. 165–181
 8. Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018
 9. Ostaszewski J., Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71–72, s. 60–74
 10. Ostaszewski J., Podejrzani Briana Singera. Przypadek kłamstwa narracyjnego, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 46, s. 26–42
 11. Plesnar Ł., Organizacja struktury fabularnej Obywatela Kane Orsona Wellesa, [w:] Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, red. A. Helman, Katowice 1986, s. 44–57
 12. Sontag S., The imagination of disaster, [w:] S. Sontag, Against Interpretation and Other Essays, New York 1965, s. 209–225
 13. Sontag S., Katastrofa w wyobrażeniu, przeł. A. Skucińska [w:] S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012, s. 279–301
 14. Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Łódź 2018