Narracja czasem. Analiza struktury narracyjnej filmu Arrival (2016) Denisa Villeneuve’a
PDF

Słowa kluczowe

film narration
Arrival
Denis Villeneuve
skeptical viewer
trusting spectator
story structure
narrative structure

Jak cytować

Majer, A. (2021). Narracja czasem. Analiza struktury narracyjnej filmu Arrival (2016) Denisa Villeneuve’a. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 221–232. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.13

Abstrakt

The article deals with the narrative structure of Denis Villeneuve’s Arrival. Using the concept of a skeptical viewer as a starting point, the author follows the processes of unveiling meanings, both when it comes to the understanding of the plot of the story, as well as the senses and morals stemming out of it. The viewer’s activity appears to be engaged with the activity of a character who is determined to discover the generic science fiction mystery, i.e. to learn the secret of the aliens’ language. The language, in turn, leads to revealing the time reliances in the film, as well as to formulating the thesis on a specific kind of storytelling: not as a “narrative about time,” but rather a “narrative by time.”

https://doi.org/10.14746/i.2020.37.13
PDF

Bibliografia

Antas J., O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków 2000

Bordwell D., Narration in the Film Fiction, Wisconsin 1985

Chiang T., Historia twojego życia, przekł. zbiorowy, Warszawa 2016

Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa, Kraków 2002

Helman A., Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998

Klimczuk A., Hipoteza Sapira-Whorfa – przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2013, nr 1, s. 165–181

Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018

Ostaszewski J., Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71–72, s. 60–74

Ostaszewski J., Podejrzani Briana Singera. Przypadek kłamstwa narracyjnego, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 46, s. 26–42

Plesnar Ł., Organizacja struktury fabularnej Obywatela Kane Orsona Wellesa, [w:] Analizy i interpretacje. Film zagraniczny, red. A. Helman, Katowice 1986, s. 44–57

Sontag S., The imagination of disaster, [w:] S. Sontag, Against Interpretation and Other Essays, New York 1965, s. 209–225

Sontag S., Katastrofa w wyobrażeniu, przeł. A. Skucińska [w:] S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012, s. 279–301

Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Łódź 2018