Figura mitologicznej Kasandry w filmach science fiction

Main Article Content

Patrycja Rojek

Abstrakt
The article reflects on how characters with the features of the mythological Cassandra function in science fiction films. Such references are part of the rich tradition of building fictional depictions of the near or distant future on the foundation of mythical stories. The study aimed to examine the considerable and complex meaning which Cassandra conveys through the ages and to determine its usefulness in constructing pop culture ideas about the current condition of humanity. In contemporary fiction, Cassandra is brought to the fore more often than in ancient sources, and her fullest portrait is drawn in those films that both consider her a figure of the powerlessness of the prophets and take into account her personal drama. In Terminator 2: Judgment Day (1991) by James Cameron, 12 Monkeys (1995) by Terry Gilliam, Minority Report (2002) by Steven Spielberg, and Arrival (2016) by Denis Villeneuve, the figure of Cassandra is examined through her prophetic gift, the alleged madness of the seer and the fearfulness of the prophetism itself.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rojek, P. (2021). Figura mitologicznej Kasandry w filmach science fiction. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 234-246. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.14
Dział
Science Fiction: The Future is Present
Biogram autora

Patrycja Rojek, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Patrycja Rojek – filmoznawczyni, adiunktka w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się funkcjonowaniem mitu w filmie, kinem amerykańskim oraz estetyką obrazu filmowego. W 2018 roku obroniła dystertację doktorską Bohater mityczny w filmach Christophera Nolana. ORCID 0000-0003-4301-080X.

Bibliografia

 1. Abramowska J., Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995
 2. Arnheim R., Epic and dramatic film, „Film Culture” 1957, nr 3
 3. Chiang T., Historia twojego życia, tłum. M. Jakuszewski, [w:] Historia twojego życia, Poznań 2016 [e-book]
 4. Colli G., Narodziny filozofii, wstęp i tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa, Kraków 1991
 5. Flower M.A., The Seer in Ancient Greece, Berkeley, Los Angeles, London 2008
 6. Goethe J.W., O poezji epickiej i dramatycznej, [w:] Goethe i Schiller o dramacie i teatrze. Wybór pism, tłum. i oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Kraków 1996
 7. Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2009
 8. Kott J., Tragedia grecka i absurd, [w:] J. Kott, Zjadane bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986
 9. Leder A., Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej, „Sztuka i Filozofia” 2003, nr 22–23
 10. Majer A., Narracja czasem. Analiza struktury narracyjnej filmu „Arrival” (2016) Denisa Villeneuve’a, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2020, vol. XXVIII, nr 37
 11. Piętka R., Profetyzm i historia. Temat Sybilli w literaturze dawnej i dwudziestowiecznej, [w:] Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grüzmacher, Warszawa 2009
 12. Platon, Timaios, Fajdros [w:] Platon, Dialogi, oprac. W. Witwicki, Warszawa 2004
 13. Schapira L.L., The Cassandra Complex: Living with Disbelief. A Modern Perspective on Hysteria, Toronto 1988
 14. Sontag S., Katastrofa w wyobrażeniu, [w:] S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, tłum. A. Skucińska, Kraków 2012
 15. Stempowski J., Esej dla Kassandry, [w:] J. Stempowski, Eseje dla Kassandry, red. P. Kłoczowski, Gdańsk 2005
 16. Sutton T.C., Sutton M., Science fiction as mythology, „Western Folklor” 1969, vol. 28, nr 4
 17. Wesołowska E., Dwie lub trzy Kasandry i co o nich wiem. Kilka uwag, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4(7)