Rozwój filmowych adaptacji komiksów – „kino superbohaterskie” jako gatunek

Main Article Content

Krzysztof Czyżak

Abstrakt
This article is an attempt to consider superhero movies as a developing genre of popular cinema. The theory is based on Rick Altman’s “Semantic/Syntactic/Pragmatic” approach to genre. It tries to capture features of superhero blockbusters and their main themes – the most distinctive trait of this genre, according to the author of the text, is supposed to be the relationship between an individual, their “power” and society. The text is both an extension of and a counter-proposal to conclusions made by Tomasz Żaglewski in Kinowe uniwersum superbohaterów.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czyżak, K. (2021). Rozwój filmowych adaptacji komiksów – „kino superbohaterskie” jako gatunek. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 338-348. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.20
Dział
Varia
Biogram autora

Krzysztof Czyżak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Krzysztof Czyżak – doktorant Szkoły Nauk o Języku i Literaturze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą produkcje science fiction, filmy animowane i media. ORCID 0000-0001-8803-2223.

Bibliografia

  1. Altman R., Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2012
  2. Brown J.A., The Modern Superhero in Film and Television. Popular Genre and American Culture, Routledge, New York, London 2017
  3. Gavaler C., The Imperial Superhero, „PS: Political Science and Politics” vol. 47, nr 1, Cambridge 2014
  4. Hyman D., Revision and the Superhero Genre, New York 2017
  5. Jeffries D., Comic Book Film Style, Austin 2017
  6. Satrapi M., Persepolis, przeł. W. Nowicki, Warszawa 2015
  7. Waid M., Ross A., Kingdom Come – Przyjdź królestwo, przeł. M. Drewnowski, Warszawa 2005
  8. Żaglewski T., Kinowe uniwersum superbohaterów, Warszawa 2017