Radosława Piwowarskiego podróże nostalgiczne. Kreowanie pamięci wspólnotowej i „realizm pamięci” w narracjach o Dolinie Dzieciństwa i Młodości
PDF

Słowa kluczowe

Radosław Piwowarski
trip
the nostalgic
stylized realism
memory
community
storytelling

Jak cytować

Marczak, M. (2021). Radosława Piwowarskiego podróże nostalgiczne. Kreowanie pamięci wspólnotowej i „realizm pamięci” w narracjach o Dolinie Dzieciństwa i Młodości. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 28(37), 349–363. https://doi.org/10.14746/i.2020.37.21

Abstrakt

The article comprises a study of the creative work of the Polish director Radosław Piwowarski, represented by his most characteristic films. The author points out the merger of stylized realism and of the nostalgic (or to be more precise – the realism stylized by means of nostalgia) as constitutive for the film style of this film artist. As a result of film analyses, the narrative structures of Piwowarski’s films appear to be memory structures, as they re-create the reality remembered by the filmmaker, who usually chooses the topos of a trip down memory lane to express his personal and subjective point of view. The film’s story becomes the image of the subjective reality, since it is a product of personal memory, consciousness and imagination. Piwowarski refers to the motif of the Valley of Childhood and Youth, vivid and active in the Polish literature and cinema, as an universum closed up in the past and lost forever, which, however, is accessible through the activity of recalling. The director, by the act of re-creation of a world personally remembered, actualizes the collective memory and therefore creates a community of memory with viewers of his films. The screen image of the past reality therefore gains double reliability – as a personal confession and as a record of the past; in consequence, we achieve the esthetical category of realism of memory.

https://doi.org/10.14746/i.2020.37.21
PDF

Bibliografia

Caughie J., Half way to paradise, „Sight and Sound” 1992, 2/1, s. 11–13

Czarnowski S., Dzieła, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski. Warszawa 1956

Dabert D., Ostalgia i bezpowrotność w środkowoeuropejskim kinie przełomu, „Porównania” 2012, 11, s. 139–155

Kalinowska I., Radosław Piwowarski, [w:] Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna, B. Zmudziński, t. 3, Kraków 2007

Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław 2002

Lubelski T., Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego, Wrocław 1984

Marczak M., Boże dziwolągi. Rola humoru, groteski i karykatury w kształtowaniu chrześcijańskiej perspektywy filmów, [w:] Świat w zabawie, zabawa światem. Ludyczne koneksje literatury, red. D. Ossowska, A. Rzymska, Olsztyn 2001, s. 135–146

Mickiewicz A., Epilog, [w:] A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1964

Piwowarski R., Sceny rozbierane, Warszawa 2016

Radstone S., Kino/pamięć/historia, [w:] Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008, s. 337–358

Umińska B., Wczoraj jak dziś, dziś, jak wczoraj. Yesterday, „Kino” 1986, 1, s. 12–15

Voisine-Jechova H., Podróż jako doświadczenie, marzenie oraz poszukiwanie sensu egzystencji w prozie 1760–1820, [w:] Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007

Wobec przeszłości: pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński., Warszawa 2005

Zygmunt S., Czas wszystko zmienia, „Kino” 1995, 12, s. 4–5

WYWIADY

Co zrobić z wiśniowym sadem – Radosław Piwowarski, rozm. przeprowadził Jacek Cieślak, „Rzeczpospolita” 1998, 222, s. 23

Małe historie, przez które widać większe – Radosław Piwowarski, rozm. przeprowadził Michał Burszta, „Kino” 2009, 12/43, s. 54–55

Yesterday... Wywiad z Radosławem Piwowarskim. Z Radosławem Piwowarskim rozmawia Andrzej Bukowiecki, „Magazyn Filmowy SFP”, 2014, 36, <https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,311,20236,1,1,Yestarday-Wywiad-z-Radoslawem-Piwowarskim.html>, dostęp: 17.08.2020