Polish political browser games as generative metaphors: analysis of structures and functions

Main Article Content

Miłosz Babecki

Abstrakt

This article describes a study of 33 Polish political browser games, which are left of the set of 51 applications developed by Polish Internet users from 2005 to 2020. These considerations concern mainly the metaphorical messages conveyed in these games, in particular which features make browser games metaphorical messages, and what game structure is necessary to convey such messages. Differentiation of these game types is equally important. Owing to it, they can participate in expressive and explanatory communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Babecki , M. (2021). Polish political browser games as generative metaphors: analysis of structures and functions. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 161-174. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.10
Dział
The Structure of Video Games
Biogram autora

Miłosz Babecki , Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miłosz Babecki – dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, medioznawca, social media manager i lektor języka polskiego jako obcego. Członek Serious Games Society oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zajmuje
się głównie potencjałem komunikacyjnym, znaczeniem i funkcjami poważnych gier przeglądarkowych (serious games) w procesach przekazywania wiedzy i umiejętności użytkownikom. Bada także zakłócenia w komunikacji w mediach społecznościowych i w społecznościowych aplikacjach mobilnych. Autor książek:
Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty ‒ porównania ‒ analizy (2020), Informacyjny i operacyjny potencjał poważnych gier internetowych w systemie komunikowania społecznego (2016), Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej (2010). Współredaktor monografii poświęconych profesjonalizacji i instrumentalizacji mediów społecznościowych. ORCID
0000-0001-9749-9351.

Referencje

 1. Babecki M., Metaforyka polskich politycznych gier przeglądarkowych. Konteksty ‒ porównania ‒ analizy, Olsztyn 2020
 2. Black M., Metaphor, “Proceedings of the Aristotelian Society” 1955, vol. 55, pp. 273‒294. Polish translation: Metafora, trans. J. Japola, “Pamiętnik Literacki” 1973, vol. 3, pp. 217‒234
 3. Black M., More about metaphor, “Dialectica” 1977, vol. 31, pp. 431‒457. Polish translation: Jeszcze o metaforze, trans. M.B. Fedewicz, “Pamiętnik Literacki” 1983, vol. 2, pp. 255‒281
 4. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007
 5. Gitlin T., The Whole World Is Watching: Mass media in the making and unmaking of the new left, Los Angeles – London 1980
 6. Goffman E., Frame Analysis: An essay on the organization of experience, Harmondsworth 1974. Polish translation: Analiza ramowa, trans. S. Burdziej, Kraków 2010
 7. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2010
 8. Pawelec A., Metafora pojęciowa a tradycja, Kraków 2006
 9. Renzi A., The space of tactical media, [in:] Digital Media and Democracy: Tactics in hard times, ed. M. Boler, Cambridge 2008, pp. 71‒100
 10. Rose G., Visual Methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials, London 2001. Polish translation: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, trans. E. Klekot, Warszawa 2010
 11. Schön D.A., Generative metaphor: A perspective on problem-setting, [in:] Metaphor and Thought, ed. A. Ortony, Cambridge 1993, pp. 137‒163
 12. Stewart I., Joines V., TA Today: A new introduction to transactional analysis, Nottingham 1987. Polish translation: Analiza transakcyjna dzisiaj, collective trans., Poznań 2016
 13. Stockwell P., Cognitive Poetics: An introduction, London – New York 2002. Polish
 14. translation: Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, trans. A. Skucińska, Kraków 2006
 15. Wolf M.J.P., Genre and the Video Game, Austin 2001 , accessed: 6.12.2020