Kolonizacja stawów hydr – narracje w serii Heroes of Might and Magic
PDF

Słowa kluczowe

Heroes of Might and Magic
turn-based strategy
fantasy
cRPG
video games

Jak cytować

Czyżak , K. (2021). Kolonizacja stawów hydr – narracje w serii Heroes of Might and Magic. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 205–2019. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.13

Abstrakt

This article is an analysis of narratives in a series of video games called Heroes of Might and Magic. Author discusses issue of colonial/imperial thinking connected with strategy genre, evolution of fantasy tropes and developement of plot structure. On this basis he tries to outline the limitations of storytelling which result from series formula.

https://doi.org/10.14746/i.2021.38.13
PDF

Bibliografia

Chojnacki M.M., Interfejs [w:] Wprowadzenie do groznawstwa, red. K. Prajzner, Łódź 2019

Ermi L., Mäyrä F., Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion, [w:] DIGAREC Keynote-Lectures 2009/10, eds. S. Günzel, M. Liebe, D. Mersch, Potsdam 2011, s. 88–115

Garda M.B., Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych, Łódź 2016

Grabarczyk P., Opozycja hardcore/casual, [w:] Wprowadzenie do groznawstwa, red. K. Prajzner, Łódź 2019, s. 127–148

Krawczyk S., „Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?, „Homo Ludens” 2015, nr 2 (8), s. 63–79

Kubiński P., Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016

Lammes S., On the border: pleasure of exploration and colonial mastery in Civilization III play the world, “DiGRA” 2003, vol. 2, s. 120–129

Majkowski T.Z., Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych, Kraków 2019

Mukherjee S., Videogames and Postcolonialism: Empire plays back, Cham 2017

Nitsche M., Video Game Spaces. Image, play, and structure in 3d game worlds, Cambridge, MA, – London 2008

Prajzner K. (red.), Wprowadzenie do groznawstwa, Łódź 2019

Smejlis T., Konwencja heroic fantasy w grach fabularnych, „Homo Ludens” 2011, nr 1/(3), s. 182–197

Stasieńko J., Alien vs. predator?: gry komputerowe a badania literackie, Wrocław 2005

Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2009

Zagal J.P., Mateas M., Time in video games: A survey and analysis, „Simulation & Gaming” 2010, XX(X), s. 1–25