Image spaces. Digital visual media in the context of baroque mural painting in architecture

Main Article Content

Piotr P. Drozdowicz

Abstrakt

In the art of the 20th century, space became the basic material. Today, digital media and VR and AR technologies are used to cross the visual and space barriers, but always at the expense of experiencing reality. The spatial turn in culture results from the post-avant-garde ideas of art that cuts itself off from ancient art. Using the example of the fresco by Andrea del Pozzo from the Sant’Ignazio church in Rome, we will show analogies between baroque illusionist painting and digital visual media. It turns out that contemporary art arrives at the space issues that have been practiced in architecture and art since antiquity. The space created by painting illusion as a total work of art exhibits many features of contemporary art and the phenomena of VR and AR such as intermediality, immersion, interactivity. Spatial turn arguments can be used to enhance the potential of classic painting language in architecture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drozdowicz , P. P. (2021). Image spaces. Digital visual media in the context of baroque mural painting in architecture. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 249-254. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.15
Dział
Varia
Biogram autora

Piotr P. Drozdowicz , Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Piotr Paweł Drozdowicz – dr, adiunkt w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowegona Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 1998 uzyskał dyplom w zakresie malarstwa ściennego. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie orazRządu Francuskiego. W latach 1998–1999 odbył staż artystyczny w l`Ecole des Beaux-Arts w Rennes we Francji. W 2014 roku obronił doktorat w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą, temperą oraz malarstwem ściennym. W swojej twórczości poszukuje piękna i harmonii w sztuce. Wierzy w ciągłość malarskichtradycji, poszukuje nowych form i malarskiego języka, jednocześnie odwołuje się do dawnych technik malarskich i wykorzystuje doświadczenia malarstwa klasycznego. Współautor książki Między muzeum i prezbiterium (2017), która w konkursie im. Łukaszewicza Poznaniana 2017 otrzymała główną nagrodę. Swoje doświadczenia plastyczne łączy z wykonywaniem muzyki chóralnej. Jest członkiem Chóru FilharmoniiPoznańskiej „Poznańskie Słowiki”. ORCID 0000-0002-2399-4453.

Bibliografia

 1. Baciu C., The Role of Education in the Era of Virtual Reality and AI, Baciu, Ciprian 2016, <https://www.researchgate.net/publication/295405565_The_Role_of_Education_in_the_Era_of_Virtual_Reality_and_AI10.13140/RG.2.1.2140.0082>, accessed: 7.01.2020
 2. Drozdowicz P., Malarstwo w architekturze współczesnej – unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2014
 3. Empire of the Eye: The Magic of Illusion-Sant’Ignazio’s Ceiling, p. 4, 0`58``–1`45``, <https://www.youtube.com/watch?v=YBaUC4ZBQVs>, accessed: 3.01.2020
 4. Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, transl. M. Żakowski, „Kultura Popularna” 2006, no. 2 (16), pp. 7–14
 5. Gombrich E., Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 1981
 6. Karpowicz M., Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967
 7. Krier L., Architektura wspólnoty, Gdańsk 2011
 8. Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, transl. M. Rzepińska, Wrocław 1961
 9. Mączyńska-Frydryszek A., Jaskólska-Klaus M., Maruszewski T., Psychofizjologia widzenia, Poznań 1991
 10. Stoga A., Malowidła Macieja Mejera w Świętej Lipce i ich znaczenie w sztuce polskiej XVIII w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1993, pp. 519–527
 11. Światek G., Gry sztuki z architekturą, Toruń 2013
 12. Zawojski P., Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuka a technologią, Kielce 2000
 13. Zawojski P., Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji? [in:] Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze, ed. M. Popczyk, Katowice 2005