Image spaces. Digital visual media in the context of baroque mural painting in architecture
PDF (English)

Słowa kluczowe

space
image
spatial turn
baroque painting
mural painting
illusion
immersion
reality
virtual reality
augmented reality

Jak cytować

Drozdowicz , P. P. (2021). Image spaces. Digital visual media in the context of baroque mural painting in architecture. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 249–254. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.15

Abstrakt

In the art of the 20th century, space became the basic material. Today, digital media and VR and AR technologies are used to cross the visual and space barriers, but always at the expense of experiencing reality. The spatial turn in culture results from the post-avant-garde ideas of art that cuts itself off from ancient art. Using the example of the fresco by Andrea del Pozzo from the Sant’Ignazio church in Rome, we will show analogies between baroque illusionist painting and digital visual media. It turns out that contemporary art arrives at the space issues that have been practiced in architecture and art since antiquity. The space created by painting illusion as a total work of art exhibits many features of contemporary art and the phenomena of VR and AR such as intermediality, immersion, interactivity. Spatial turn arguments can be used to enhance the potential of classic painting language in architecture.

https://doi.org/10.14746/i.2021.38.15
PDF (English)

Bibliografia

Baciu C., The Role of Education in the Era of Virtual Reality and AI, Baciu, Ciprian 2016, <https://www.researchgate.net/publication/295405565_The_Role_of_Education_in_the_Era_of_Virtual_Reality_and_AI10.13140/RG.2.1.2140.0082>, accessed: 7.01.2020

Drozdowicz P., Malarstwo w architekturze współczesnej – unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2014

Empire of the Eye: The Magic of Illusion-Sant’Ignazio’s Ceiling, p. 4, 0`58``–1`45``, <https://www.youtube.com/watch?v=YBaUC4ZBQVs>, accessed: 3.01.2020

Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, transl. M. Żakowski, „Kultura Popularna” 2006, no. 2 (16), pp. 7–14

Gombrich E., Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 1981

Karpowicz M., Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967

Krier L., Architektura wspólnoty, Gdańsk 2011

Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, transl. M. Rzepińska, Wrocław 1961

Mączyńska-Frydryszek A., Jaskólska-Klaus M., Maruszewski T., Psychofizjologia widzenia, Poznań 1991

Stoga A., Malowidła Macieja Mejera w Świętej Lipce i ich znaczenie w sztuce polskiej XVIII w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1993, pp. 519–527

Światek G., Gry sztuki z architekturą, Toruń 2013

Zawojski P., Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuka a technologią, Kielce 2000

Zawojski P., Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji? [in:] Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze, ed. M. Popczyk, Katowice 2005