Dlaczego nie ma taśm z powstania wielkopolskiego?
PDF

Słowa kluczowe

history
Wielkopolska Uprising 1918–1919
Józef Piłsudski
Ignacy Jan Paderewski
film
documentary
iconography
filmography
film archive
representation
image
reconstruction

Jak cytować

Hendrykowski , M. (2021). Dlaczego nie ma taśm z powstania wielkopolskiego?. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 265–273. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.17

Abstrakt

The article is a monographic study of the moving picture of Wielkopolska Uprising 1918–1919. The author indicates the reasons of a lack of film archives concerning Posnanian War.

https://doi.org/10.14746/i.2021.38.17
PDF

Bibliografia

Czubiński A., Wielkopolska w latach 1918–1939, Poznań 2000

Dworecki Z., Poznańskie i Piłsudski, Poznań 2008

Guzek M., Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914–1918, Bydgoszcz 2014

Guzek M., Filmowa Bydgoszcz 1896–1939, Toruń 2004

Hendrykowska M., Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944), Poznań 2015

Hendrykowska M., Hendrykowski M., Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896–1996, Poznań 1996

Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. 1–2, Wrocław 1994

Skaff S., The Law of the Looking Glass. Cinema in Poland 1896–1939, Athens – Ohio 2008