Dlaczego nie ma taśm z powstania wielkopolskiego?

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

The article is a monographic study of the moving picture of Wielkopolska Uprising 1918–1919. The author indicates the reasons of a lack of film archives concerning Posnanian War.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski , M. (2021). Dlaczego nie ma taśm z powstania wielkopolskiego?. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 265-273. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.17
Dział
Varia
Biogram autora

Marek Hendrykowski , Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Hendrykowski – profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, autor artykułów i książek, między innymi: Film jako źródło historyczne (1999), ostatnio: Semiotyka twarzy(2017), Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019). Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). ORCID 0000-0002-7180-9902.

Bibliografia

  1. Czubiński A., Wielkopolska w latach 1918–1939, Poznań 2000
  2. Dworecki Z., Poznańskie i Piłsudski, Poznań 2008
  3. Guzek M., Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914–1918, Bydgoszcz 2014
  4. Guzek M., Filmowa Bydgoszcz 1896–1939, Toruń 2004
  5. Hendrykowska M., Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944), Poznań 2015
  6. Hendrykowska M., Hendrykowski M., Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896–1996, Poznań 1996
  7. Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. 1–2, Wrocław 1994
  8. Skaff S., The Law of the Looking Glass. Cinema in Poland 1896–1939, Athens – Ohio 2008