Ogrody Keplera – Ars Electronica 2020

Main Article Content

Sidey Myoo

Abstrakt

The article presents the content shown at the “Festival of Art, Science and Society - Ars Electronica 2020”, which is organized annually in Linz. The focus was on the awarded and distinguished artistic works, taking into account their interpretation and the workshop in which they were created. In the article are presented i.a. such works of art as computer animation, network art, artificial intelligence art, hybrid art or bioart, which was briefly interpreted in relation to the currently being developed technologies and social contexts that accompanies it. The text was written as a result of the author’s personal participation in the festival, which also allowed to take into account the differences between the festival held mostly by web, as it was in 2020, compared to the stationary participation in it, as it was in previous years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Myoo , S. (2021). Ogrody Keplera – Ars Electronica 2020. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29(38), 283-287. https://doi.org/10.14746/i.2021.38.19
Dział
Varia
Biogram autora

Sidey Myoo , Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Teorii Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Sidey Myoo – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr. hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym do sztuki nowych mediów. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej (wirtualnej), potraktowanej jako sfera bytu, do której człowiek w coraz większym stopniu przenosi swoją aktywność, zyskując tożsamość sieciową. Jest autorem szeregu książek, artykułówi prac redagowanych poświęconych sztuce współczesnej i filozofii sieci, jak również brał udział w wielu kongresach i konferencjach. Jest współredaktorem multimedialnego czasopism „Mdialica. Studia Multimedialne z Humanistyki” oraz „Kultura i Historia”. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną część Uniwersytetu Jagiellońskiego działającą w wirtualnym świecie Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie i konferencyjne prezentacje. ORCID 0000-0001-6163-4742.

Bibliografia

 1. Ginsberg A., Machine Auguries, <https://www.daisyginsberg.com/work/machine-auguries>
 2. Leopoldseder H., Schopf Ch., Stocker G., CyberArts 2020 – Prix Ars Electronica 2020, Hatje Cantz, Berlin, s. 23–25, <https://ars.electronica.art/keplersgardens/files/2020/09/cyberarts2020.pdf>, dostęp: 9.02.2021
 3. strony związane z festiwalem
 4. Ars Electronica „Ogrody Keplera”: <https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/>, dostęp: 9.02.2021
 5. Ars Electronica „Winners”: <https://ars.electronica.art/prix/en/winners/computer-animation/>, dostęp: 9.02.2021
 6. Algorithmic Justice League: <https://www.ajl.org/>, dostęp: 9.02.2021
 7. Ars Electronica „Winners”: <https://ars.electronica.art/prix/en/winners/digital-communities/>, dostęp: 9.02.2021
 8. Ars Electronica „Winners”: <https://ars.electronica.art/prix/en/winners/visionary-feminist/>, dostęp: 9.02.2021
 9. Ars Electronica “Starts Prize”: <https://starts-prize.aec.at/en/design-by-decay/>, dostęp: 9.02.2021
 10. WRO 2019: <http://wro2019.wrocenter.pl/works/eden/>, dostęp: 9.02.2021
 11. WRO 2020: <https://wrocenter.pl/pl/point-nemo/>, dostęp: 9.02.2021
 12. Strona WRO 2020: <https://wrocenter.pl/pl/point-nemo/>, dostęp: 9.02.2021.