Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy jako locus theologicus (trzy wizje biblijnej sceny)

Main Article Content

Iwona Kolasińska-Pasterczyk

Abstrakt

The cinematic scenes of the Last Supper were treated as a challenge to visual theology. As the Last Supper, which in the films about Jesus of Nazareth (and, of course, the gospels) is the culmination (and also a turning point as an event ending Jesus` earthly activity), it is possible to see the essence of the theological message of films referring to the gospel in its presentation. The scenes of the Last Supper from three films were subjected  to a comparative analysis, each of which is an individual director`s vision. These are The King of Kings (1961) by Nicholas Ray, The Passion of the Christ (2004) by Mel Gibson and The Thorn of God (2015) by Óscar Parra de Carrizosa. The selection criterion was the importance given in the films to the scenes of the Last Supper and their mutually diverse representations. It has been shown how the established new transmission of visual theology modifies the meanings determined by classical theology, basically not deviating from the framework set by it.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kolasińska-Pasterczyk, I. (2021). Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy jako locus theologicus (trzy wizje biblijnej sceny). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 27-45. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.02
Dział
Metaphysics – Transcendence – Atheism
Biogram autora

Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Iwona Kolasińska-PasterczykDr hab. nauk humanistycznych, prof. UJ. Ukończyła filologię polską i filmoznawstwo . Uzyskała doktorat w 1995 r. (rozprawa o widzu w horrorze) i habilitację w 2008 r. (książka o Buñuelu). W latach 1995-1997 pracowała w Université de Bourgogne w Dijon we Francji. Opublikowała książki: Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego (Kraków 2003) [1.X. 2004 Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu] i Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum i profanum (Kraków 2007) [Nagroda JM Rektora UJ]. Współredaktorka (obok Eugeniusza Wilka) książki Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? (Kraków 2008). Aktualnie pracuje nad książką poświęconą kwestiom relacji pomiędzy filmem a teologią.

Referencje

 1. Bartnik Cz.S., Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982
 2. Bartnik Cz.S., Poznanie historyczne w teologii, „Roczniki Teologiczno- Kanoniczne” 1972, vol. 19, z. 2
 3. Bobowski S., Mel Gibson i religia, [w:] Sacrum w kinie dekadę później. Szkice, eseje, rozprawy, red. S.J. Konefał, M. Zelens, K. Kornacki, Gdańsk 2013
 4. Budzyński J., Kubiak Ł., Pasja. Przewodnik po filmie Mela Gibsona 100 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2004
 5. Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000
 6. Czerski J., Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, Opole 2000
 7. Drozd J., Ostatnia Wieczerza nową Paschą, Katowice 1977
 8. Forstner D. OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001
 9. Kawecki W. CSsR, Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej, Poznań 2013
 10. Kempna-Pieniążek M., Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013
 11. Kolasińska I., Film biblijny [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loska, Kraków 2001
 12. Kranicki K., Ks. Janusz St. Pasierb jako miejsce teologiczne. Szkic o tomiku „Doświadczenie ziemi”, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2011, vol. 10
 13. Księga Urantii, Urantia Foundation 2011
 14. Księga Urantii. Przekaz 179. Ostatnia Wieczerza, <https://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/przekaz-179-ostatnia-wieczerza>
 15. Napiórkowski S.C. OFM, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996;
 16. Napiórkowski S.C. OFM, Teologia. Zagadnienia wstępne, Katowice 1986
 17. Nowicki A., Ostatnia Wieczerza Eucharystia – Kościół, Wrocław 1996
 18. Parsons J.J., Worthy is the Lamb. A Messianic Passover Haggadah <https://hebrew4christians.com/Holidays/Spring_Holidays/Pesach/H4C_Passover_Seder.pdf>
 19. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań – Warszawa 1980;
 20. Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1996
 21. Siemieński M., Księga świąt i obyczajów żydowskich, Warszawa 1993
 22. Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1997
 23. Tresidder J., Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, Warszawa 2001
 24. Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny. Wiara – objawienie – dogmat, Warszawa 2005