Scenariusz filmowy i jego odmiany: Studium przedmiotu.
Bez nazwy

Słowa kluczowe

screenwriting
screenwriter
scenarist
scenario
screenplay
script
concept
idea sketch
log line
novel
story outline
step outline
continuity
treatment
synopsis
draft
first draft
master-scene script
storyboard
director's draft
final script
shooting script

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2012). Scenariusz filmowy i jego odmiany: Studium przedmiotu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 11(20), 133–150. https://doi.org/10.14746/i.2012.20.10

Abstrakt

Screenplay, Its Kinds and Its Forms

Screenplay is a phenomenon located between two different worlds, spheres and cultures: literature and cinema. In his study, Marek Hendrykowski examines the meaning and functions of all crucial terms connected with film script and screenplay, among them: concept, log line, story, synopsis, treatment, draft, first draft, storyboard, director’s draft, final script and shooting script. The author sketches step by step each of these various forms of scenario in detail, explains what they are about and why they are necessary. He also stresses the importance of rewriting and script development in the process of film creation as a means of taking the achievement to a higher level.

https://doi.org/10.14746/i.2012.20.10
Bez nazwy

Bibliografia

M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994; idem, Leksykon gatunków filmowych, Poznań 2001.

M. Karpiński, Niedoskonałe odbicie. O sztuce scenariusza filmowego dla scenarzystów, dla przyszłych scenarzystów i dla wszystkich, którzy kochają kino (Warszawa 1995; wydanie drugie: Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, Warszawa 2006).

R. Bocian, M. J. Zabłocki, Angielsko-polski słownik terminów filmowych, telewizyjnych i wideo (Wrocław 2001).

M. Karpiński, Między filmem i literaturą, w: idem, Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, op. cit., s. 42 i nast.

E. Sapir, Kultura, język, osobowość: wybrane eseje, przeł. B. Stanosz,

R. Zimand, Warszawa 1978, oraz B.L.Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2002.