Analiza gatunkowo-estetyczna „Pomostu” Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu „kina możliwego”
PDF

Słowa kluczowe

science fiction
The Jetty (La Jetée)
Chris Marker
photography
genre syncretism
“possible cinema”
Waldemar Frąc
existentialism
film and philosophy

Jak cytować

Domalewski, A. (2013). Analiza gatunkowo-estetyczna „Pomostu” Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu „kina możliwego”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 207–217. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.15

Abstrakt

Genre and aesthetic analysis of The Jetty by Chris Marker. Interpretation of the film as a case of “possible cinema”

 

The paper discusses the French science fiction short film The Jetty (La Jetée) by Chris Marker. Made in 1962, the black and white film is constructed almost entirely from still photos. The author first gives a summary of the plot and then considers the genre and aesthetic syncretism of Marker’s work. Musical, rhythmical and visual aspects of the movie are also covered. Using Waldemar Frąc’s theory of “possible cinema”, whose main ideas are presented in the article, various possible ways of interpreting the film are shown.

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.15
PDF

Bibliografia

Encyklopedia filmu science fiction, „Rabid”, Kraków 2004, s. 348–349.

A. Kołodyński, Dziedzictwo wyobraźni. Historia filmu SF, „Alfa”, Warszawa 1989, s. 94.

A. Kołodyński, Filmy fantastyczno-naukowe, WAiF, Warsza-wa 1972, s. 122.

B. Hołdys, Gwiezdne imperia X Muzy. Ewo¬lucja jilmowej fantastyki naukowej, DKF „Kinemato¬graf” i „Studentów”, Kraków 1985.

K. Loska, Czekając na apokalipsę – wizje przyszłości w imię science fiction, w: Kino gatunków. Wczoraj i dziś, pod red. K. Loski, „Rabid”, Kraków 1998, s. 133.

M. Hendrykowski, Leksykon gatunków filmowych, Studio Filmowe „Montevideo”, Poznań–Wrocław 2001, s. 51.

A. Ćwikiel, Science fiction jako gatunek filmowy, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1985.

D. Bordwell, K. Thompson, Film art. Sztuka filmowa, Wprowadzenie, przeł. B. Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010, s. 313.

M. Hendrykowski, Język ruchomych obrazów, „Ars Nova”, Poznań 1999, s. 55.

W. Frąc, Kino możliwe, „Rabid”, Kraków 2003, s. 12 i n.