Tradition and Modernization. Contemporary Hungarian Popular Cinema
PDF (English)

Słowa kluczowe

węgierski rynek filmowy
kino węgierskie po transformacji
kino Europy Środkowo-Wschodniej

Jak cytować

Varga, B. (2013). Tradition and Modernization. Contemporary Hungarian Popular Cinema. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 175–187. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.12

Abstrakt

This article provides an overview of the recent trends and problems of Hungarian popular cinema with special regard to its cultural context outlining the process of recognition of popular cinema over the past twenty years in Hungary. In general Hungarian cinema is characterised by middle-range genres (dominantly comedy) and not by a large scope. This was the case in the 1930s and 1940s during the ’golden age’ of Hungarian comedies and popular cinema. And this typifies contemporary Hungarian popular cinema as well. However, the first decade after the political changes, the 1990s was characterised by a return to the tradition of the classical Hungarian comedies and only the 2000s brought the modernization of Hungarian popular cinema.
https://doi.org/10.14746/i.2013.22.12
PDF (English)

Bibliografia

A. Anikó, “Dinosaurs, Moles and Cowboys: Late Communist Youth Media,” [in:] Via Transversa. Lost Cinema oj the Former Eastern Bloc, eds. E. Näripea, A. Trossek, Estonian Academy of Arts, Tallinn 2008, p. 125.

E. Mazierska, “Eastern European Cinema: old and new approaches,” Studies in Eastern European Cinema 2010, no. 1, p. 12.

C. Eidsvik, “Mock Realism: Te Comedy of Futility in Eastern Europe,” [in:] Comedy/Cinema/Teory, ed. A. Horton, University of California Press, Berkeley 1991, pp. 91–109.

C. Stojanova, “Post-Communist Cinema. Te politics of gender and genre,” [in:] Traditions in World Cinema, eds. L. Badley, R.B. Pal-mer and S.J. Schneider, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006, pp. 95–114.

A Companion to Eastern European Cinemas, ed. A. Imre, Wiley-Blackwell, London 2013.

A. Imre, “Eastern Westerns: Eenlightened edutainment and national transvestism,” New Review oj Film and Television Studies 2011, no. 2, pp. 152–169.

B. Varga, “Take the Money and...? Questions of Self-governance in the Hungarian Film Industry,” Iluminace 2012, no. 4.

G. Schubert, “Sose halunk meg,” Filmvilág 1993, no. 3, p. 57.

T. Hirsch, “Csak kétszer élünk,” Filmvilág1994, no. 2. pp. 17–20).

F. Krisztina, “Innocence Lost. Cinematic Representations of 1960s Consumption for 1990s Hungary,” Anthropology oj East Europe Review 2006, no. 2, pp. 54‒61.

E. Mazierska, Polish Postcommunist Cinema: [13] B. Vidal, Heritage Film: Nation, Genre, and From Pavement Level, Peter Lang, Oxford 2007, p. 64.

Representation, Wallfower Press, New York 2012.

J. Cunningham, Hungarian Cinema: Prom Coffee House to Multiplex, Wallfower Press, New York 2004, pp. 156‒157.

http://magyar.flm.hu/fh/news/what-is-the-mo-tion-picture-act-about-hungarian-motion-picture-act.html (accessed: October 14, 2013).

On the Film Fund’s activities: http://flmalap.hu/en/images/stories/overview_may2013_download.pdf (accessed: October 14, 2013).

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.