Miasto na ludzką miarę
PDF

Słowa kluczowe

documentary film
human rights festival
architecture
Jan Gehl
public space
Andreas M. Dalsgaard
The Human Scale
Sarah Gavron
David Katznelson
Village at the End of the Word
Marc Issacs
Men of the City
Tom Cordell
Utopia London
Mike Freedman
Critical Mass
César Pérez
The Only Flower
Mike Lerner
Maxim Pozdorowkin
Capital
Humphrey Jennings
Spare Time
Dziga Vertov
Man with a Movie Camera

Jak cytować

Huckova, J. (2013). Miasto na ludzką miarę. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 5–16. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.01

Abstrakt

The Human Scale

The Danish director Andreas M. Dalsgaard’s film The Human Scale (2012) is discussed in the context of recent documentaries on similar subjects that have been shown at human rights festivals. The Human Scale is primarily an excellent lecture on the ideas of Danish architect and urban planner Jan Gehl. The cognitive tools of persuasion and artistic means were equilibrated and combined in the film in order to convince the viewer of the value of Gehl’s concepts.

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.01
PDF

Bibliografia

M. Starnawski, Alterglobalizm w poszukiwaniu nowej wielkiej narracji, w: Spotkania z utopią XXI wieku, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 161–181.

M. Desmond, Ludzkie zoo, przeł. P. Pretkiel, Wydawnictwo Prima, Warszawa 2000, s. 256.

J. Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych (przeł. M.A.Urbańska, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009).

T. Peiper, Miasto. Masa. Maszyna, „Zwrotnica” 1922, nr 2; przedruk według: idem, Tędy. Nowe usta, redakcja i opracowanie T. Podoska, komentarz i przedmowa S. Jaworski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 30–48.

A. Pilecka, Miasto przetworzone – paryska fantasmagoria Waltera Benjamina, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 1 (24).

G. Herling-Grudziński, Siena i okolice, w: idem, Godzina cieni. Eseje, „Znak”, Kraków 1991, s. 187–194 (pierwodruk: „Kultura” 1989, nr 7–8, s. 3–10).