Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty
PDF

Słowa kluczowe

A Beautiful Face
a city
A Tale about Children’s Toys
agora
Andrzej Heidrich
animated film
Anna Zaremba
Fourteen Tales from Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski
Hieronim Neumann
How Gyom Became an Elderly Gentelman
How the Divine Maior Lost His Throne
How the Problem of Longevity Was Solved
Jacek Adamczak
Jacek Kasprzycki
Jerzy Szacki
Krzysztof Kiwerski
Leszek Kołakowski
Looking for Lailonia
Łukasz Słuszkiewicz
Maciej Michalski
Maciej Wojtyszko
Marek Luzar

Jak cytować

Zamojski, J. (2013). Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 43–63. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.04

Abstrakt

A city in Lailonia. Remarks from a screenwriter

The article discusses the role of the city in  Tales from the Kingdom of Lailonia by the philosopher Leszek Kołakowski, and in the animated film series Fourteen Tales from the Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski, which is an adaptation of the book. The article is written from the point of view of the originator of the adaptation and the screenwriter of all the films in the series. The author examines the historical and ideological context of L. Kołakowski’s writing the Tales … and analyzes the role of the city understood as the setting of the plot (topos) and the venue for an exchange of ideas (agora) and for the community (polis); he does so on three levels: that of the literary original, the screenplay adaptation, and the film. He also examines the role of the city in those senses for the drama of the individual films, the philosophical and esthetic premises of the role, and – in these contexts – the relations between the selected films and their screenplays.

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.04
PDF

Bibliografia

L. Kołakowski, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Czytelnik, Warszawa 1963.

K. Mąka, Animacja i filozofia. O adaptacji filmowej 13 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego, „Kwartalnik Filmowy” nr 43, 2003, s. 173.

M. Michalski, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania we współczesnej prozie, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003.

M. Michalski, Filozof jako pisarz. Kołakowski – Skarga – Tischner, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

J. Szacki, Lailonia znajoma, „Nowe Książki” 1963, nr 20, s. 999. Rzeczywiście, w wolnym cytacie z Leszka Kołakowskiego można by napisać, że te „błazeńskie” Bajki „sieją konfuzję leczniczą”.

J. Szacki, Leszek Kołakowski: marksizm, komunizm, w: Leszek Kołakowski – myśliciel i obywatel, red. P. Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2010, s. 17.

E. Obrębowska-Piasecka, Filozofia animowana. Rozmowa z prof. Leszkiem Kołakowskim. Rozmowa z Maciejem Wojtyszką. Rozmowa z Janem Zamojskim, „Gazeta Telewizyjna” [piątkowy dodatek „Gazety Wyborczej”] 2002, 11–17 października, s. 8.

J. Zamojski, Między filozofią a filmem. O „Bajkach z Lailonii...” Leszka Kołakowskiego, w: W stronę kina filozoficznego. Antologia, red. U. Tes, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 94.

http://tvsfa.com/index.php/kategoria/tvsfa-1980-2001/lailonia/.

M. Łukaszewicz, Bajki różne Leszka Kołakowskiego, „Nowe Książki” 1990, nr 9, s. 11.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski przy współpracy B. Kupisa, PWN, Warszawa 1988, s. 474–475.

Granice miasta. Rozmawiają: Jacek Dominiczak, Piotr Marciniak, Ewa P. Porębska, Marek Wasilewski, Andrzej Wielgosz, „Czas Kultury” 2002, nr 6 (111), s. 9.

L. Kołakowski, Historia, rynek czy demokracja. Sześć gawęd o Londynie na długie deszczowe wieczory, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Czytelnik, Warszawa 1963, s. 54.