Pressto.

Page Header

Warsaw - a city that does not exist

Justyna Czaja

DOI: https://doi.org/10.14746/i.2013.21.16

Abstract


The subject of the article is attempts in cinema and comics to reconstruct the image of pre-war Warsaw. The use of archival photographs of the capital, old postcards, and computer reconstructions using 3D technology increase the realism of the presentation, and provide the effect of intuition, intimacy, and directness. A Warsaw non-existent today comes to life again on the screen and in the pages of the comic book.

Keywords


Warsaw in 1935; Tomasz Gomoła; The End of Summer 1939; Anna Belka; Marek Mikulski; Maciej Mikulski; Violetta Urbaniak; City of Ruins; Damian Nenow; comics; computer animation 3D

Full Text:

References


M. Leśniakowska, Warszawa: miasto palimpsest, w: Chwała miasta. The Glory of the City, red. B. Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 98.

T. Urzykowski, Warszawa 1935: Podróż przez miasto, którego już nie ma [online], http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,13434793,Warszawaj935_Podroz_przez_miasto__ktorego_juz_nie.html [dostęp: 23 czerwca 2013].

Plany Lindleyów ze zbiorów Archiwum Państwowego [online], http://www.warszawa.ap.gov.pl/lindley/ [dostęp: 23 czerwca 2013].

M. Zalewski, Formy pamięci, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 6.

S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009, s. 81.

Miasto ruin. Pressbook, www.miastoruin.pl [dostęp: 23 czerwca 2013].

NN, Ruiny stolicy z lotu ptaka. Premiera 1 sierpnia [online], http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,8139802,Ruiny_stolicy_z_lotu_ptaka__Premiera_1_sierpnia.html [dostęp: 23 czerwca 2013]

M. Lewandowski, Formacje topograficzne ruin, w: Chwała miasta. The Glory of the City, red. B. Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 350.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 159 PDF (Język Polski) - 289

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015