Filmowa Łódź w oczach studentów i profesorów PWSFTViT
PDF

Słowa kluczowe

city
town
myth
demitologization
memory
history
process
contemporary society
change
aesthetics
student film
etude
location filming
documentary film
fiction film
mise-en-scène
image
vision
identification
internal landscape
symbolic representation
poetics
subjectivity
point of view
empathy
distance
metonymy
metaphor
urban folklore
urban space
social space
country/city opposition
alienation
constructivism
space-time compression
modernism
reality

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2013). Filmowa Łódź w oczach studentów i profesorów PWSFTViT. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 227–241. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.17

Abstrakt

Cinematic City Łódź through eyes of the Film School. Students and Professors

Łódź is often called “the capital of Polish film”. The cultural history of this town from the end of World War Two to the present day is closely connected with the movie industry. Marek Hendrykowski’s study on Łódź as a cinematic city offers the first comprehensive critical guide to the many films, interviews, published writings and individual memoirs of the Film School’s students and professors. This panoramic view presents the process of the historical transformation of cinematic images from Łódź between 1945 and 2013, as well as the profound influence this town had on many filmmakers. It serves as a reference work that will allow readers to navigate the subject’s wide range of examples: from Antoni Bohdziewicz, Jerzy Bossak, Kazimierz Kutz and Andrzej Wajda to Krzysztof Kieślowski, Wojciech Wiszniewski, Janusz Kijowski and Polish filmmakers of new generation.

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.17
PDF

Bibliografia

M. Kronenberg, M. Wawrzyniak, A. Jonas, Przewodnik po filmowej Łodzi, „Regio”, Łódź 2010.

J. Podolska, Ł.Wiewiórski, Spacerownik Łódź filmowa, Agora, Łódź–Warszawa 2010.

E. Zajiček, Początki filmowej Łodzi: Armia Czerwona, spirytus i filmy. Rozmowa z Dominiką Kaw-czyńską i Igorem Rakowskim-Kłosem, „Gazeta Wyborcza” [wydanie łódzkie], 2013, 25 stycznia.

Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole Filmowej, red. K. Krubski, M. Miller, Z. Turowska, W. Wiśniewski, „Tenten”, Warszawa [1992], cyt. s. 24. Zob. także wspomnienia E. Pałczyńskiego,

Pierwsze lata szkoły X Muzy, Wydawnictwo Muzeum Kinematografii, Łódź, 1989.

M. Hendrykowski, Etiudy Agnieszki Osieckiej, „Images” 2012, vol. XI, no. 20.

M. Hendrykowski, „Rzodkiewki” Janusza Morgensterna, „Images” 2012, vol. X, no. 19.

K. Kieślowski, O sobie, „Znak”, Kraków 1997.

M. Jazdon, Dokumenty Kieślowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 104 i 107.

P. Szczepański, Łódź to inwestycja nieoczywista, wywiad Łukasza Biskupskiego w opracowaniu AnnyCiarkowskiej przeprowadzony z okazji Regionalnego Kongresu Kultury, 27–29 listopada 2011 [online], http://www.kongres-kultury/pl/art-piotr_ szczepanski_lodz_tojnwestycja_nieoczywista_.pdf.

M. Latałło, Szukałem swojej ulicy. Rozmowa z Edytą Jarząb, „Magazyn Filmowy SFP” 2013, marzec–kwiecień, nr 24.