Produkcja filmowa jako kultura. O pisarstwie filmowym Edwarda Zajička
PDF

Słowa kluczowe

Edward Zajiček
produkcja filmowa w Polsce
kinematografia polska okresu PRL

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2013). Produkcja filmowa jako kultura. O pisarstwie filmowym Edwarda Zajička. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 105–113. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.07

Abstrakt

Artykuł Marka Hendrykowskiego poświęcony jest unikalnej książce i wyjątkowemu autorowi. Książka zatytułowana „Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005”, napisana przez Edwarda Zajička, profesora PWSFTvT w Łodzi, jest podstawową pracą w dziedzinie studiów nad filmem, bez wątpienie najbardziej wszechstronną i kompletną ksiązką na temat historii produkcji filmowej w Polsce jako specyficznej formie państwowej oraz indywidualnej aktywności. Ostatnio uaktualniona monografia zawiera wszelkie istotne informacje o polskim przemyśle filmowym i jest niezastąpionym podręcznikiem dla każdego czytelnika poszukującego informacji o nim. Książka oferuje nieoceniony zasób wiedzy i faktów, począwszy od podstaw produkcji filmowej po wnikliwe analizy setek klasycznych przykładów.
https://doi.org/10.14746/i.2013.22.07
PDF

Bibliografia

E. Zajiček, Film polski. Ekonomika i organizacja produkcji, PWN, Warszawa 1983.

E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Filmoteka Narodowa, WAiF, Warszawa 1992.

E. Zajiček,Poza ekranem. Kinematografia polska 1896–2005, SFP, SF Montevideo, Warszawa 2009.

E. Zajiček, Film, kinema¬tografa, Instytut Kultury ‒ Komitet Kinematografi, Warszawa 1994 (Encyklopedia Kultury Polskiej).

D. Lees, S. Berkowitz, Te Movie Business. A Primer, Vintage Books, New York 1978 (i następne wydania).