The (Restored) Practice of DEFA Co-productions with the “Normalized” Czechoslovak Film Studio in the 1970s
PDF (English)

Słowa kluczowe

koprodukcje
kino w bloku wschodnim
produkcja filmowa
DEFA
Barrandov
film dla dzieci

Jak cytować

Skopal, P. (2013). The (Restored) Practice of DEFA Co-productions with the “Normalized” Czechoslovak Film Studio in the 1970s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 189–199. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.13

Abstrakt

Po zakończeniu czterech koprodukcji, które NRD-owskie oraz czeskie studia zrealizowały w latach 1957-1965 miał okres pięcioletni okres przerwy w koprodukcyjnych przedsięwzięciach studiów DEFA i Barrandov. W czasach czechosłowackiego Nowej Fali czescy filmowcy niechętnie postrzegali współpracę z DEFA. Proces „normalizacji” po inwazji wojsk Układu Warszawskiego w roku 1968 sprawił, iż oba reżimy oraz struktury przemysłów filmowych ponownie zaczęły współdziałać. Koniec niezależnych zespołów produkcyjnych w studiach DEFA i Barrandov doprowadził do destrukcji kreatywnego otoczenia i jakości podejmowanych realizacji, miał jednak także nieplanowany efekt w postaci odnowienia współpracy koprodukcyjnej na linii DEFA-Barrandov. DEFA była zainteresowana współpracą z doświadczonymi praktykami, zwłaszcza scenarzystami. Z kolei filmowcy pracujący w studiu Barrandov – po 1968 roku pozbawieni wcześniejszych kontaktów z partnerami zachodnimi i poddani ścisłej kontroli ideologicznej – wkładali wiele wysiłku w kształtowanie projektów z NRD według własnych preferencji. Harmonizacja celów i środków szczególnie dobrze sprawdzała się w sferze filmów dla dzieci. Działo się tak dlatego, że ten typ produkcji rzadko prowadził do rozbieżnych interpretacji przeszłości pomiędzy dwoma partnerami. Dwoma dodatkowymi istotnymi powodami były: mniejsza kontrola ideologiczna, jaką zarząd Barrandova otaczał grupy dramaturgiczne pracujące nad filmami dla dzieci oraz ciągłość zatrudnienia w tej grupie od okresu poprzedzającego „normalizację”, która była w tej grupie znaczenie silniejsza niż w innych. W latach 70. oba opisywane studia miały własne motywy zachęcające do znalezienia efektywnego modelu koprodukcji.
https://doi.org/10.14746/i.2013.22.13
PDF (English)

Bibliografia

J. Havelka,, Čs. Jilmové hospodářství 1961‒1965, Československý flmový ústav, Praha 1975, p. 250.

J. Havelka, Čs. Jilmové hospodářství 1966‒70.

J. Havelka, Československý flmový ústav, Praha 1976, p. 259.

A.J. Liehm, “Orientace našeho flmu,” Literární noviny 14, 1965, p. 8.

G. Francl, “Strašná žena/Délka polibku devadesát/Perlový náhrdelník,” Kino 20, 1965, p. 5.

G. Focke, “Erschrecken über ‘Eine schreckliche Frau’,” Freiheit, August 9,1965.

R. Seydel, “Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer,” Film¬spiegel 17, 1965, p. 9.

D. Wolf, Gruppe Babelsberg. Unsere nichtgedreh¬ten Filme, VerlagNeues Berlin, Berlin 2000, pp. 47‒49.

P. Skopal, “Reisende in Sachen Genre – von Barrandov nach Babelsberg und zurück. Zur Bedeu-tung von tschechischen Regisseuren für die Genre-flmproduktion der DEFA in den 1960er und 1970er Jahren,” [in:] DEFA international. Grenzüberschreiten¬de Filmbeziehungen vor und nach dem Mauerbau, eds. M. Wedel, et al., Springer Verlag, Wiesbaden 2013, pp. 249‒266.

T. Bergfelder, “The Production Designer and the Gesamtkunstwerk. German Film Technicians in the British Film Industry of the 1930s,” [in:] Dissolving Views. Key Writings on British Cinema, ed. A. Higson, Cassell, London–New York 1996, pp. 21‒23.

T. Heimann, DEFA, Künstler und SED-Kulturpolitik: zum Verhältnis von Kulturpolitik und Filmproduktion in der SBZ/DDR 1945 bis 1959, Vistas-Verlag, Berlin 1994, pp. 221‒222.

V. Zimmermann, “Proměnliyá spojenectyí. NDR a její yztahy k Českosloyensku a Polsku y padesátých a šedesátých letech 20. století,” [in:] Československo a dva německé státy, eds. C. Buchheim, E. Iyaničkoyá, K. Kaiseroyá, & V. Zimmermann, Albis International, Praha 2011, pp. 83‒98.

I. Klimeš, “Koprodukce jako politikum. K pozadí yztahů mezi flmoyými studii DEFA a Barrandoy po potlačení Pražského jara.” An unpublished manuscript.

DEFA international. Grenzüberschreitende Filmbeziehungen vor und nach dem Mauerbau, ed. M. Wedel, et al., Springer Verlag, Wiesbaden 2013, pp. 279‒280.

M. Ivanova, DEFA and East European Cinemas: Co-Productions, Transnational Exchange and Artistic Collaborations. Ph.D. Diss., University of Texas, Austin 2011, p. 95.

Letter from Ludvík Toman to the head of the Barrandov Studios Miloslav Fábera, May 10, 1972. Barrandov Studios Archive, fle “Tři oříšky pro Popelku.”

Report of a journey, Eduard Hofman, January 1973. Barrandov Studios Archive, fle “Tři oříšky pro Popelku.”

Letter from Hofman to the producer Z. Oves, June 12, 1974. Barrandov Studios Archive, fle “Do-brodružství s Blasiem.”