Film production between “global” and “local”: insights from Bosna and Herzegovina
PDF (English)

Słowa kluczowe

produkcja filmowa w okresie transformacji
Bośnia i Hercegowina
konfliktogenny kontekst społeczno-polityczny
transnarodowe finansowanie
etnicyzacja

Jak cytować

Zajec, S. (2013). Film production between “global” and “local”: insights from Bosna and Herzegovina. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 161–173. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.11

Abstrakt

Artykuł traktuje o mechanizmach wpływających na produkcję filmową w społeczeństwie, w którym radykalnie zmieniają się uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe, w konfliktogennym kontekście rzeczywistości Bośni i Hercegowiny. Autorka koncentruje uwagę na mechanizmach wsparcia, zarządzania, regulacji i kontroli kreatywności w produkcji filmowej oraz na tym jak kształtują one warunki, w których filmy są realizowane.
https://doi.org/10.14746/i.2013.22.11
PDF (English)

Bibliografia

P. Levi, Disintegration in Frames, Stanford University Press, Stanford 2007, pp. 14‒15.

D.J. Goulding, Liberated Cinema: the Yugoslav Experience, 1945‒2001, Indiana University Press, Bloomington 2002.

D. Filipović, Report on Fiction Feature Films in BiH, Cinematheque of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 2010.

A. Hozic, “Democratizing Media, Welcoming Big Brother: Media in Bosna and Herzegovina,” [in:] Finding the Right Place on the Map, ed. K. Jakubowicz, M. Sukosd, Te University of Chicago Press, Bristol 2008, p. 151.

N. Selimbegović, Report on the Cinema in Federation of Bosnia and Herzegovina, 2010.

A.J. Horton, “Down in the gutter, looking up at the stars: Faruk Sokolović's Mliječni put (Milky way),” Kinoeye, vol. 1, Issue 8, 10th December 2001.

Almir Šahinović, producer, Hefproduction house; Lejla Panjeta, flm scholar, interviews, Sarajevo August 2008. Namik Kabil, flm director; interview April 2010.

Vedran Padalović, Consultant at the Ministry of Culture and Education of the Republic of Srpska, BA Film Funds Data Collection. Vedran Padalo-vić, acquired March 2013.

Interview with Miran Zupanič, flm director, associate professor, University of Ljubljana, Ljubljana, May 2008.

http://www.pro.ba/en/priceiztranzicije/.

http://www.pro.ba/en/bosna-i-hercegovina-u-potrazi-za-izgubljenim-identitetom/.

CineLink Publication, an industry overview in South Eastern Europe, issued for the Sarajevo Film Festival, 2010, pp. 36‒37.

R. Halle, “German film. European film: transnational production, distribution and reception,” Screen 2006, vol. 47, no. 2.

T.G. Elkington, A. Nestingen, “Introduction: Transnational Nordic Cinema,” [in:] Transnational Cinema in a Global North: Nordic Cinema in Transition, eds. A. Nestingen, T.G. Elkington, Wayne State University Press, Detroit 2005, p. 13.

D. Morley, K. Robins, Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Bounda-ries, Routledge, London 1995, p. 11.