Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczpospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu
PDF

Słowa kluczowe

Polish film
society
fashion
culture
interwar period

Jak cytować

Otto, W. (2013). Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczpospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 291–305. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.23

Abstrakt

Big city life in the Second Commonwealth of Poland in Polish interwar feature films. An Introduction

Polish feature films from the interwar period are to a great extent a reflection of the reality of that time. This can be seen mainly in the presentation of particular architectural objects and fashion from that time. The films are also a source of knowledge about the problems of the time: the impoverishment of the society, economic crisis, prostitution, etc. These pictures reflect reality, yet they are subject to numerous transformations, as the result of the conventions of the chosen genre. 

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.23
PDF

Bibliografia

W.Otto, Obraz Drugiej Rzeczypospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego, w: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, pod red. W. Mędrzeckiego i A. Zawiszewskiej, IH PAN, Warszawa 2012.

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli Wojna postu z karnawałem, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 22–23.

M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 404.

M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, „Ars Nova”, Poznań 2000, s. 42–47.

W. Malicka, Mieszkanie – formy przestrzenne i aspekty społeczne, w: Przemiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskiej, IW CRZZ, Warszawa 1975, s. 60.

<http://www.dwudziestolecie.muzhp.pl/index.php?dzial= latadwudzieste3> [dostęp: 8 grudnia 2011].

M. Hendrykowski, Film i moda, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012; M. Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wydawnictwo Dolno-śląskie, Wrocław 2002, s. 253–267.

A. Sieradzka, Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, WNT, Warszawa 1993, s. 132–139.

J. Żarnowski, Społeczeństwo Polski międzywojennej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 32, oraz M. Ciechocińska, Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej, PWE, Warszawa 1965, s. 5.

W. Chodźko, Prostytucja i choroby weneryczne jako zjawiska społeczne, Warszawa 1939.

J. Macko, Nierząd jako choroba społeczna, Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, Warszawa 1938, s. 43.

J. Macko, O czym się nie mówi. Obraz prostytucji w kinie polskim okresu międzywojennego, w: Polskie kino popularne, pod red. P. Zwierzchowskiego i D. Mazur, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2011, s. 26–35.