Pasjonujące praskie leporello. Praga, niespokojne serce Europy (1984) Very Chytilovej

Main Article Content

Tomas Hucko

Abstrakt

Exciting Prague Leporello. Prague, the Restless Heart of Europe (1984), a film by Věra Chytilová 

 

Věra Chytilova’s film was created during the culmination of processes related to the Czechoslovak normalization. Prague… is not only a highly stylized film essay that provides the viewer with a fascinating visual experience and deep emotions, but evokes the themes of a substantive philosophical debate in conjunction with the knowledge of Prague’s genius loci. Chytilova’s film considers the history and role of humans, taking as a starting point the history of Prague. Therefore, the film still inspires.Film Věry Chytilovej powstał w latach kulminacji procesów związanych z czechosłowacką normalizacją. Praga… jest nie tylko wysoce stylizowanym esejem filmowym, który dostarcza widzowi fascynację wizualną i głębokie emocje, przedstawia także debatę merytoryczną natury filozoficznej w powiązaniu ze świadomością praskiego genius loci. Biorąc za punkt wyjścia historię Pragi, rozważa dzieje i rolę człowieka w nich. Dlatego film ten do dziś inspiruje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hucko, T. (2013). Pasjonujące praskie leporello. Praga, niespokojne serce Europy (1984) Very Chytilovej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 97-106. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.07
Dział
Temat numeru