Pasjonujące praskie leporello. Praga, niespokojne serce Europy (1984) Very Chytilovej
PDF

Słowa kluczowe

Prague
pragensiana
Věra Chytilová
essay film
a unique film expression
image stylization
czechoslovak normalization
Jan Kříženecký
Alexander Hackenschmied
Aimless Walk
Otakar Vávra
We live in Prague
Robert Buchar
Velvet Hangover
Michael Kocáb

Jak cytować

Hucko, T. (2013). Pasjonujące praskie leporello. Praga, niespokojne serce Europy (1984) Very Chytilovej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 97–106. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.07

Abstrakt

Exciting Prague Leporello. Prague, the Restless Heart of Europe (1984), a film by Věra Chytilová 

 

Věra Chytilova’s film was created during the culmination of processes related to the Czechoslovak normalization. Prague… is not only a highly stylized film essay that provides the viewer with a fascinating visual experience and deep emotions, but evokes the themes of a substantive philosophical debate in conjunction with the knowledge of Prague’s genius loci. Chytilova’s film considers the history and role of humans, taking as a starting point the history of Prague. Therefore, the film still inspires.
Film Věry Chytilovej powstał w latach kulminacji procesów związanych z czechosłowacką normalizacją. Praga… jest nie tylko wysoce stylizowanym esejem filmowym, który dostarcza widzowi fascynację wizualną i głębokie emocje, przedstawia także debatę merytoryczną natury filozoficznej w powiązaniu ze świadomością praskiego genius loci. Biorąc za punkt wyjścia historię Pragi, rozważa dzieje i rolę człowieka w nich. Dlatego film ten do dziś inspiruje.

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.07
PDF