Plakaty filmowe Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Pliki dodatkowe

PDF

Jak cytować

Images, R. (2023). Plakaty filmowe Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 277–298. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/36874

Abstrakt

Galeria w niniejszym tomie czasopisma jest nieco inna niż w numerach wcześniejszych. Nie zawiera fotografii – uznaliśmy bowiem, że bliższy tematom dystrybucji i widowni filmowej będzie plakat: jako ważny element promocji, a często przecież jako pierwszy obraz zawiązujący relację film – odbiorca. Chcieliśmy, by autorskie propozycje plakatów dotyczyły filmów, które z jakichś względów wyróżniają się pod względem dystrybucyjnym – zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. Z tytułów starszych wybór padł na dwa polskie „półkowniki”: Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego (1981/1987) i Kobietę samotną Agnieszki Holland (1981/1987). Z produkcji nowszych wskazaliśmy Romę Alfonso Cuaróna (2018) i Nie patrz w górę Adama McKaya (2021) – filmy w dużej mierze zawdzięczające swoją rozpoznawalność usłudze video-on-demand (w obu wypadkach reprezentowanej przez Netflix), która w ostatnim czasie tak silnie zmieniła pejzaż mediów audiowizualnych. Do współpracy zaprosiliśmy Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Studenckie projekty powstały w I Pracowni Plakatu, na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej (prowadzący: prof. Grzegorz Marszałek, p.o. kierownik: dr Marcin Markowski). Prezentowane grafiki pokazują rozmaite sposoby potraktowania zadanego tematu, w mniejszym lub większym stopniu nawiązujące do fabuły lub dyskursu danego filmu.