Pierwszy raz w ciemnym kinie - filmowe reminiscencje w twórczości Krystyny Kofty
PDF

Słowa kluczowe

Krystyna Kofta
cinema
body
reception
film

Jak cytować

Witczak, K. (2023). Pierwszy raz w ciemnym kinie - filmowe reminiscencje w twórczości Krystyny Kofty. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 317–324. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.17

Abstrakt

The article is an attempt to interpret the cinema experience from the perspective of contemporary theories of somatic reception. Attention is drawn to the formal aspect of two examples of cinema experiences by a contemporary Polish writer (Krystyna Kofta). An important element of her work is sharing impressions, especially in relation to the description of everyday life. The analysis includes the comparison of two cinema episodes – a girl fascinated by the first encounter with this medium and an adult woman terrifed by the claustrophobic atmosphere of the cinema.

https://doi.org/10.14746/i.2022.41.17
PDF

Bibliografia

Barthes R., Wychodząc z kina, przeł. Ł. Demby, [w:] Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków 1993, s. 157–160

Bazin A., Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963

Blumer R.H., Niezwykła historia oddawania moczu, Warszawa 2021

Bohme G., Antropologia filozoficzna, przeł. P. Domański, Warszawa 1998

Cartwright L., Screening the Body: Tracing Medicine’s Visual Culture, Minneapolis‒London 1995

Chion M., Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, przeł. K. Szydłowski, Warszawa–Kraków 2012

Chołuj B., Ciało we własnym posiadaniu w prozie K. Kofty, „Czas Kultury” 2019, nr 4, s. 109–115

Douglas M., Czystość i zmiana, Warszawa 2007

Elsaesser T., Hagener M., Teoria filmu. Wprowadzenie przez zmysły, przeł. K. Wojnowski, Kraków 2015

Gunning T., An Aesthetic of Astonishment: Early Films and the (In)Credulous Spectator, [w:] Viewing Positions: Ways of Seeing Films, red. L. Williams, New Brunswick 1994, s. 114–133

Helman A., Intelektualiści i służące. Pierwsze wyobrażenia o odbiorcach kina, „Kultura Współczesna” 1994, nr 2, s. 5–15

Helman A., Spojrzenie dziecka metaforą kina, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 81, s. 24–38

Helman A., Widz kinowy – istota nieznana, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, cz. 2, oprac. J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, red. S. Kuśmierczyk, Warszawa 2002

Hendrykowski M., Hendrykowska M., Film w Poznaniu, Poznań 1990

Irzykowski K., Dziesiąta muza: zagadnienia estetyczne kina, Kraków 1924

Kofta K., Gdyby zamilkły kobiety#Nigdy, Warszawa 2019

Ko a K., Kobieta zbuntowana. Autobiogra a, Warszawa

Kofta K., Monografia grzechów: Z dziennika 1978–1989, Warszawa 2006

Kofta K., W poszukiwaniu utraconej wolności, [w:] Kobiety w kulturze popularnej, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Wrocław 2002, s. 115–124

Koschany R., Dziecięca kinofilia, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 81, s. 39–51

Kracauer S., Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, Gdańsk 2008 Kuhn A., Cinematic experience, film space, and the child’s world, „Canadian Journal of Film Studies” 2010, nr 2, s. 82–98 https://doi.org/10.3138/cjfs.19.2.82 DOI: https://doi.org/10.3138/cjfs.19.2.82

Mayne J., The Woman at the Keyhole. Feminism and Women’s Cinema, Bloomington 1990

Miczka T., Cielesny aspekt podmiotowości w kinie, [w:] Kino. Gest – ciało – ruch. Film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego, red. A. Gwóźdź, Warszawa 1990, s. 125–135

Minorski A., Dzieci w kinie, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 36, s. 8

Saris A., The Primal Screen. Essays on Film and Related Subjects, New York 1973

Sobchack V., Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture, Berkley 2004 https://doi.org/10.1525/9780520937826 DOI: https://doi.org/10.1525/9780520937826

Sobchack V., The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience, Princeton 1992 https://doi.org/10.1515/9780691213279 DOI: https://doi.org/10.1515/9780691213279

Talarczyk-Gubała M., Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii, Poznań 2013