"Serc starania stracone" - szekspirowskie libretto Wystana Hugh Audena i Chestera Kallmana
PDF

Słowa kluczowe

adaptation
W.H. Auden
Ch. Kallman
libretto
opera
W. Shakespeare
Szekspir
adaptacja

Jak cytować

Kowalski, T. (2009). "Serc starania stracone" - szekspirowskie libretto Wystana Hugh Audena i Chestera Kallmana. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 97–110. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.08

Abstrakt

“Love’s Labour’s Lost” – Shakespearean Libretto by W.H. Auden and Ch. Kallman

The article deals with the most significant changes the authors introduced in order to adapt the Shakespearean play to operatic requirements, e.g. reducing the number of characters, ascribing new parts to some of the characters remaining or balancing female and male voices on stage. An analysis is made here also of the flow of time inscribed in the libretto and the significance of the scene when the messenger comes to the Princess, saying that the King of France is dead. Their symbolism is interpreted with the additional contexts that were provided by W.H. Auden’s lecture on Love’s Labour’s Lost, which are: court love, court manners, euphuism and the Platonic philosophy and its continuations. This philosophical context allowed both poets to read the play as a process of gaining knowledge of life and feelings which the King of Navarre and his courtiers had declared to study in their academy, but never succeeded.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.08
PDF

Bibliografia

E. Mendelson, Introduction, w: W.H. Auden i Ch. Kallman, Libretti and Other Dramatic Writings by W.H. Auden 1939-1973, ed. by E. Mendelson, Princeton 1993, s. XXX , 717, 733.

H. Carpenter, W.H. Auden: A Biography, Boston 1981, s. 427—428.

W.H. Auden, Lectures on Shakespeare, reconstructed and ed. by A. Kirsch, Princeton 2000, s. 33 („W.H. Auden: Critical Editions").

A. Kirsch, Introduction, w: W.H. Auden, Lectures on Shakespeare, s. IX—XI.

W. Shakespeare, Ucieszna i krotochwilna komedia zwana Serc starania stracone, przeł. M. Słomczyński, posłowie J. Kydryński, Kraków 1984, s. 8.

Platon, Biesiada, przeł. E. Zwolski, Kraków 1993, s. 35

W. Shakespe¬are, Jak wam się podoba, przeł. M. Słomczyński, posłowie J. Kydryński, Kraków 1983, s. 115.

W.H. Auden i Ch. Kallman, Love's Labour's Lost. Operatic pastoral in three acts after William Shakespeare, w: W.H. Auden i Ch. Kallman, Librettix, s. 315.

W.H. Auden, Lectures on Shakespeare, s. 43. [21] W.H. Auden i Ch. Kaiiman, Love's Labour's Lost, s. 353—354, 357.

W.H. Auden, Rękafarbiarzaiinneeseje, s. 355-358.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.