Artysta w l'univers concentractionaire. "Kornblumenblau" Leszka Wosiewicza jako traktat o sztuce
PDF

Słowa kluczowe

concentration camp
dehumanization
art
self reflexive
film conventions
holocaust
second world war
totalitarian system
Kornblumenblau
Leszek Wosiewicz

Jak cytować

Mąka-Malatyńska, K. (2009). Artysta w l’univers concentractionaire. "Kornblumenblau" Leszka Wosiewicza jako traktat o sztuce. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 151–167. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.12

Abstrakt

The Artist In L’univers Concentrationnaire. Leszek Wosiewicz’s “Kornblumenblau” As a Treaty About Art

The author of the essay considers Leszek Wosiewicz’s Kornblumenblau as a film about art and focuses on the self reflexive elements present in the film, particularly those referring to film conventions. This analysis examines the film in the context of the reflections about the meaning of art in totalitarian systems and situation of the artist in the reality of the concentration camp. Kornblumenblau depicts degenerated art as depriving of freedom and rescue, becoming another tool of oppression. Dehumanizing power of this art points at the final decay of man in the epoch of gas chambers.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.12
PDF

Bibliografia

S. Schoiimeyer, Twórczość artystyczna w Auschwitz w latach 1940-1945 — pomiędzy sztuką na żądanie a wolną twórczością, w: Sztuka w Auschwitz 1940-1945, pod red. J. Kaumkóttera, Beriin 2005, s. 83.

M. Przylipiak, Nędza sztuki, „Kino" 1990, nr 3.

P. Levi, Pograleni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007, s. 176.

L. Musiał, Inscenizacja polityki w III Rzeszy, w: Sztuki piękne w III Rzeszy. W przeddzień 7o. rocznicypalenia książek: io V1933—io V2003, pod red. H. Orłowskiego, Poznań 2004, s. 19, 25.

L. Wosiewicz, Widocznie tak musiało być. Rozmawia Andrzej Mol, w: M. Wróbel, Tadziowe perypetie z totalitaryzmem. Metaforyzacja rzeczywistości lagrowej w filmie „Kornblumenblau" Leszka Wosiewicza, „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 29130, s. 109¬ red. M. Hendrykowskiego, Konin 1998, s. 297.

E.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologiiprzedstawiania obrazowego, przeł. Jan Zarański, Warszawa 1981, s. 102.

Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, przeł. F. Jaszuński, Warszawa 1992, s. 131.

M. Hendrykowski, Słownik gatunków filmowych, Wrocław 2001, s. 149.