Nuda podróżowania, nuda czekania. "Gerry" Gusa Van Santa a teatr Samuela Becketta
PDF

Słowa kluczowe

Gus Van Sant
Samuel Beckett
boredom
nomad
road movie
aesthetic experience
minimalism
minimalizm
doświadczenie estetyczne
film drogi
nuda

Jak cytować

Popielecki, J. (2009). Nuda podróżowania, nuda czekania. "Gerry" Gusa Van Santa a teatr Samuela Becketta. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 225–234. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.18

Abstrakt

Boredom of travelling, boredom of waiting. Gus Van Sant’s “Gerry” and the theatre of Samuel Beckett

Jakub Popielecki draws on Roger Ebert’s anecdote and discusses similarities between Gus Van Sant’s Gerry and the theatre of Samuel Beckett. The movie and Beckett’s plays (such as Waiting for Godot) share many components: a sexually ambiguous pair of main characters, Buster Keaton’s physical comedy as a source of inspiration and use of wordplay in the title. Is Van Sant’s film a rethinking of “Beat Generation”-inspired road movie mythology? Are the characters played by Matt Damon and Casey Affleck nomads (as described by Gilles Deleuze)? What connects Van Sant’s and Beckett’s works with the phenomenon of boredom? Popielecki sees the minimalist style of these artists as a sign of a new attitude towards the problem of aesthetic experience.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.18
PDF

Bibliografia

R. Ebert, Gerry, http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20030228/REVIEWS/302280304/1023 (przeł. J.P.).

T. Konrad, Gerry, http://www.independentfilmquarterly.com/ifq/reviews/think-gerry.htm (przeł. J.P.).

T. Sobolewski,Niezwykły film Gusa Van Santa, http://wyborcza.pl/1,75475,1438291.html.

A. Libera, Wstęp, w: S. Beckett,Dramaty, przeł. A. Libera,Wrocław 1995, s. XLV.

J. Błoński i M. Kędzierski, Samuel Beckett,Warszawa 1982, s. 25.

R.Ebert, The Films of Buster Keaton (1923), http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20021110/REVIEWS08/40802001/1023 (przeł. J.P.).

J. Perreault, Gerrymandering, http://209.85.129.132/search?q=cache:guDI1uG8n48J:www.johnperreault.com/id6.html+beckett+gerry+van+sant&hl=pl&ct=clnk&cd=7&gl=pl.

G. Peary, Gus Van Sant, http://www.geraldpeary.com/interviews/stuv/van-sant.html (przeł. J.P.).

R. Barthes,Wykład, przeł. T. Komendant, „Teksty” 1979, nr 5, s. 12.

M. Jakubowska, Gilles Deleuze (postmodernistyczna teoria kina), w: Alicja Helman i Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007, s. 332.

M. Jakubowska, Teoria kina Gillesa Deleuze’a, Kraków 2003, s. 32.

P. Czapliński, Nuda przedstawiona albo proza najnowsza wobec istnienia, w: Nuda w kulturze, pod red. P. Czaplińskiego i P. Śliwińskiego, Poznań 1999, s. 256.

J. Brodski, Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko i M. Kłobukowski, Kraków 1996, s. 91.

M. P. Markowski, L’ennui: ułamek historii, w: Nuda w kulturze, s. 292–306.

M. Wilczyński, Praca melancholii, czyli o niemożności nudy. Melancholia w literaturze amerykańskiej XIX wieku, w: Nuda w kulturze, s. 317.

R. Bübner, Doświadczenie estetyczne, przeł. K. Krzemieniowa,Warszawa 2005, s. 38–39.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.