Pętla obrazów. Wideo według Mariny Abramović
PDF

Słowa kluczowe

performance art
video art
iconography
video loop
installation art
photography
Marina Abramović

Jak cytować

Krawczak, M. (2009). Pętla obrazów. Wideo według Mariny Abramović. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 235–241. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.19

Abstrakt

The Loop of Images. Video According to Marina Abramowić

The connection between video art and performance art has been inseparable since 1967, when the first commercial camera Sony Portapak appeared on the American market. The development of video art and performance art has been parallel. On the one hand, autonomous languages which used different discourses were created, on the other hand, the interaction was inextricable, long-lasting and very stimulating. Marina Abramović, recording her activities as a performer on video and then placing them in the space of her installations, gained a high level of energy in the picture, which became transcendent, a sign of body and life, a meditation. Abramović consciously sacralizes her art and highlights its meditational character. In that way the art became a loop of a video sequence, a multifaceted icon.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.19
PDF

Bibliografia

M. Abramović, Cleaning the Mirror, w: Artist Body,Milan 1998, s. 330.

N. Kaye, Multiplying Media, w: Multi-Media. Video – Installation – Performance, London 2007, s. 163–198.

M. Abramović, Artist Body, s. 330.

M. Abramović, Marina Abramoviç’s Kitchen, http://www.dazeddigital.com/ArtsAndCulture/article/5849/1/Marina_Abramovics_Kitchen (download 2.04.2010).

K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej,Warszawa 2008.

M. Merlau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska i J.Migalski, Warszawa 2001.

L. Uspienski, Teologia ikony, przekład i oprac. M. Żurowska, Poznań 1993, s. 148.

M. Abramović, 007 Interwiev, w: Artist Body, s. 25.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.