Triada obrazów akwatycznych jako podstawa integralności kompozycji filmu dokumentalnego Ołeksandra Awszarowa i Switłany Rudiuk Wasz Wasyl
PDF

Słowa kluczowe

Vasyl Stus
Oleksandr Avsharov
Svitlana Rudyuk
Stepan Burban
the film Yours, Vasyl
Ukrainian literature
Ukrainian documentary cinema
images of flood, sea and stream
image of mountain

Jak cytować

Mychajłowa, T. (2023). Triada obrazów akwatycznych jako podstawa integralności kompozycji filmu dokumentalnego Ołeksandra Awszarowa i Switłany Rudiuk Wasz Wasyl. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 34(43), 49–56. https://doi.org/10.14746/i.2023.34.43.3

Abstrakt

The article is dedicated to analysing the compositional integrity of Oleksandr Avsharov and Svitlana Rudyuk’s documentary Yours, Vasyl (2019) through the prism of key aquatic images, including the city flood from the archival materials of Kyiv from 1970, dirty water from the poet’s sister’s dreams and the flood, stream and sea from Stus’s poetry (Ще до жнив не дожив..., Із циклу «Забуттям», Костомаров у Саратові). On the basis of these aquatic images, represented by key textual messages, the plot of the film is schematically arranged in a triad, which in turn plays the role of a graphic image of a mountain – a symbol of the poet’s steadfastness and victory. Attention is also drawn to the rich symbolism of the images, the skillful intertwining of the visual and auditory, the past and the present, thanks to which the image of the Stus seems alive and modern, which is what the filmmakers wanted to achieve.

https://doi.org/10.14746/i.2023.34.43.3
PDF

Bibliografia

Alfiorowa Z., „Nowe” ukrajins’ke kino w konteksti suczasnoho audiowizualnoho mystectwa, „Wisnyk Kyjiws’koho Nacionalnoho Uniwersytetu Kultury i Mystectw” 2020, nr 3(2), s. 213–221

Belczenko N., „Niech będzie śpiew błogosławiony!” Muzyka w życiu i twórczości Wasyla Stusa, „Forum Artystyczne” 2020, t. 3, s. 51–60

Korniejenko A., Poezja Wasyla Stusa, przeł. A. Korniejenko, J. Litwiniuk, B. Nazaruk, W. Woroszylski, wstęp i tłum. artykułów A. Korniejenko, Kraków 1996

Mychajłowa T., Muzycznyj swit poezji Wasyla Stusa, „Stusoznawci Zoszyty” 2019, nr 5, s. 78–91

Słownyk ukrainskoji mowy: w 11 tomach, red. I. Bilodid, Kyjiw 1970–1980, http://sum.in.ua/ (dostęp: 29.12.2022)

Stus W., „Ten jeszcze jeden okruch Ukrainy...”, przeł. A. Nowak, wstęp W. Mokry, Kraków 2011

Stus W., Twory u 4 tomach 6 knyhach, red. M. Kociubyńska, Lwiw 1994–1999

Stus W., Wesoły cmentarz. Wiersze wybrane z lat 1959–1971, przeł. M. Gaczkowski, wstęp M. Gaczkowski, Wrocław – Wojnowice 2020

Wysłouch S., Poezja na ekranie: nowy gatunek filmowego dokumentu, [w:] S. Wysłouch, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001