Refleksy na powierzchni klosza. Otwórczości filmowej Kornela Filipowicza

Main Article Content

Wojciech Lipowski

Abstrakt

Reflections on the surface of the lampshade. The film works of Kornel Filipowicz

This is an overall review of little-knownpart of artistic creation of Kornel Filipowicz(1913–1990), writer of short stories, novels,scenarios, but also a poet. This reassessment isbased on his scenarios, which were created incollaboration with the film director StanisławRóżewicz and his brother, the poet Tadeusz.Informal company formed jointly created tenscenarios completed, Filipowicz participatedin the implementation of five titles. The textsdiscussed in the article mark the major stagesin the development of Filipowicz’s writingtechnique, illustrate his imaginative use ofvarious points of view and of various genresin the construction of film story, and exemplifythe wide range of his themes and interests.The article draws also the unpublished screenplaywritten by Kornel Filipowicz andStanisław Różewicz Sunset.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipowski, W. (2009). Refleksy na powierzchni klosza. Otwórczości filmowej Kornela Filipowicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 308-313. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.23
Dział
Varia

Bibliografia

  1. Co jest w człowieku... (Wywiad S. Stanuch),„Magazyn Kulturalny” 1973, nr 1.
  2. Co myślę o reżyserach filmowych, Dział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, dalej ozn. Dz. R. BJ (maszynopis).
  3. Kornel Filipowicz o swoich doświadczeniach filmowych (Rozmowa – K. Garbień), „Film” 1963, nr 13, s. 10.
  4. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1960-1965, wybór T. Drewnowski, Warszawa 1996, s. 52–53.
  5. Kornel Filipowicz o swoich doświadczeniach filmowych, s. 11.
  6. List K. Filipowicza do S. Różewicza (16 kwietnia 1965), Dz. R. BJ.