Historia bez pointy
PDF

Słowa kluczowe

documentary film
unmade project
dancing
deaf people

Jak cytować

Górska, M. (2009). Historia bez pointy. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 322–325. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.25

Abstrakt

The Story With No Punchline

“To dance the silence” reveals the story of a documentary which could have been produced but it never was. The film was intended to present the world of silence trough three different characters working together on
a dancing project – Caroline, Ann and Katherine. Caroline, 15, at that time, is outstanding ballet dancer. The dreams of her coach, Anna, is to train her so well so the girl will join the National Dance Theatre. But Caroline does not dream. For her – the future does not exist. As for the others who share her fate – the deaf people – who due to their deafness are deprived of abstract thinking. Catherine who is the costume designer of the dancing show “Other Worlds” has no such problem – even though she is deaf, she has learned how to speak and hear with the help of an hearing aid. She is a successful business woman with happy family. The idea of the film – and the article – was to explore Wittgenstein’s words “The borders of my language are the borders of my world”.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.25
PDF

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.