(Re)konstruowanie pamięci o Rewolucji w nowym kinie rumuńskim
PDF

Słowa kluczowe

film
Romania
postmemory
history
communism
1989
political transformation

Jak cytować

Syska, R. (2015). (Re)konstruowanie pamięci o Rewolucji w nowym kinie rumuńskim. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 5–14. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.01

Abstrakt

(Re)construction of Memories of the Revolution in Contemporary Romanian Cinema

The article examines contemporary Romanian cinema from a postmemory methodological perspective (based on the ideas of Marianne Hirsch, Dominick LaCapra and others). In the first section, a few key aspects of this concept are presented, and developed as a methodology for research on contemporary cinema, and then the history of the 1989 Revolution in Romania is outlined. In the second part of the text, the process of falsifying the Revolutionarch on contemporary cinema, and then the history of ctivity in the Ceauty in era. In the third section, contemporary topics in Romania are described, with emphasis on traumas in today’s society and the sins committed in the previous era.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.01
PDF

Bibliografia

J. Tokarska-Bakir, Polska jako chory człowiek Europy? Jedwabne, „postpamięć” i historycy, „Eurozine”[online], 30 maja 2003 [dostęp:15 lutego 2015],<http://www.eurozine.com/articles/2003-05-30-tokarska-pl.html>.

http://www.fsf.ane.ru/attachments/article/157/mar.pdf [dostęp: 15 lutego 2015].

H. Raczymow, Writing the Book of Esther, przeł. D. Katz, Holmes & Meier Pub., New York 1995.

D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009, s. 162.

D. LaCapra, Psychoanaliza, pamięć, zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografi i lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 128.

A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, ISP PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, s. 38.

M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 10–11.

G.D. Popa, Przestępczość zorganizowana w Rumunii po 1989 roku, w: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989–2009, red. i przeł. K.P. Marczuk, Difin, Warszawa 2009.