Ocalić pamięć, ocalić duszę, ocalić sztukę - o zbawiennej roli muzyki Fryderyka Chopina w Pianiście Romana Polańskiego
PDF

Słowa kluczowe

Fryderyk Chopin
collective memory
Roman Polanski
music
Romanticism
The Pianist
Pianista
pamięć zbiorowa

Jak cytować

Pomostowski, P. (2015). Ocalić pamięć, ocalić duszę, ocalić sztukę - o zbawiennej roli muzyki Fryderyka Chopina w Pianiście Romana Polańskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 119–127. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.10

Abstrakt

To Preserve Memory, to Save a Soul, to Save Art: Th e Saving Role of Chopin’s Music in Roman Polanski’s The Pianist

The author examines the music from Roman Polanski’s The Pianist, focusing on the functions performed in the film by fragments of four compositions by Fryderyk Chopin: Nocturne in C-sharp minor (Posthumous), Grande Polonaise Brillante in E-fl at major (Op. 22 - Allegro molto), Ballade in G- minor (No 1, Op. 23) and Concerto in E-minor (No 1, Op. 11). Proposed are both a contextual view (Chopin’s music in the collective memory of Poles) and an analytical one (music as an element of the structure of a film). The symbolic and expressive functions of the compositions used in the film are placed at the forefront, as well as their connections with other elements of the soundtrack in the context of building meaning. In conclusion, the article states that Chopin’s music in The Pianist, compared to Polanski’s other movies containing classical music, has been functionalized in a most creative way.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.10
PDF

Bibliografia

C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht, Co tojest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp M. Bristiger, PIW, Warszawa 1992, s. 108.

B. Pociej, Widzialne-niewidzialne. Jaką muzykę najwyżej cenię?, „Kwartalnik Filmowy” nr 12/13, 1995, s. 280.

K. Kozłowski, Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 181.

I. Sowińska, Chopin idzie do kina, Universitas, Kraków 2013, s. 291.

M. Dopartowa, Labirynt Polańskiego, wyd. 2, Rabid, Kraków 2003, s. 253.

T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza, PWM, Kraków 1993, s. 191.

M. Jazdon, Zagłada miasta. Warszawa w „Pianiście” Romana Polańskiego, „Images”, vol. XII, nr 21, 2013, s. 90–91.

A. Śliwińska, „Pianista” – obraz getta w filmowym języku Romana Polańskiego, „Images”, vol. IX, nr 17–18, 2011, s. 54.

T. Strugała, Nuty na każdą sekundę, rozm. J. Marczyński, „Rzeczpospolita” 2002, 5 września (nr 207), s. A9.

F.X. Feeney, Roman Polański, tłum. J. Halbersztat, pod red. P. Duncan, Taschen, Köln 2006, s. 144.