Ocalić pamięć, ocalić duszę, ocalić sztukę - o zbawiennej roli muzyki Fryderyka Chopina w Pianiście Romana Polańskiego
PDF

Słowa kluczowe

Fryderyk Chopin
collective memory
Roman Polanski
music
Romanticism
The Pianist
Pianista
pamięć zbiorowa

Jak cytować

Pomostowski, P. (2015). Ocalić pamięć, ocalić duszę, ocalić sztukę - o zbawiennej roli muzyki Fryderyka Chopina w Pianiście Romana Polańskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 119–127. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.10

Abstrakt

To Preserve Memory, to Save a Soul, to Save Art: Th e Saving Role of Chopin’s Music in Roman Polanski’s The Pianist

The author examines the music from Roman Polanski’s The Pianist, focusing on the functions performed in the film by fragments of four compositions by Fryderyk Chopin: Nocturne in C-sharp minor (Posthumous), Grande Polonaise Brillante in E-fl at major (Op. 22 - Allegro molto), Ballade in G- minor (No 1, Op. 23) and Concerto in E-minor (No 1, Op. 11). Proposed are both a contextual view (Chopin’s music in the collective memory of Poles) and an analytical one (music as an element of the structure of a film). The symbolic and expressive functions of the compositions used in the film are placed at the forefront, as well as their connections with other elements of the soundtrack in the context of building meaning. In conclusion, the article states that Chopin’s music in The Pianist, compared to Polanski’s other movies containing classical music, has been functionalized in a most creative way.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.10
PDF

Bibliografia

C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht, Co tojest muzyka?, przeł. D. Lachowska, wstęp M. Bristiger, PIW, Warszawa 1992, s. 108.

B. Pociej, Widzialne-niewidzialne. Jaką muzykę najwyżej cenię?, „Kwartalnik Filmowy” nr 12/13, 1995, s. 280.

K. Kozłowski, Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 181.

I. Sowińska, Chopin idzie do kina, Universitas, Kraków 2013, s. 291.

M. Dopartowa, Labirynt Polańskiego, wyd. 2, Rabid, Kraków 2003, s. 253.

T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza, PWM, Kraków 1993, s. 191.

M. Jazdon, Zagłada miasta. Warszawa w „Pianiście” Romana Polańskiego, „Images”, vol. XII, nr 21, 2013, s. 90–91.

A. Śliwińska, „Pianista” – obraz getta w filmowym języku Romana Polańskiego, „Images”, vol. IX, nr 17–18, 2011, s. 54.

T. Strugała, Nuty na każdą sekundę, rozm. J. Marczyński, „Rzeczpospolita” 2002, 5 września (nr 207), s. A9.

F.X. Feeney, Roman Polański, tłum. J. Halbersztat, pod red. P. Duncan, Taschen, Köln 2006, s. 144.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.