Kino jidysz na ziemiach polskich do wybuchu drugiej wojny światowej - konteksty społeczno-polityczne i kulturowe
PDF

Słowa kluczowe

Yiddish cinema
Zionism
assimilation
Bund
Yiddish literature

Jak cytować

Mazur, D. (2015). Kino jidysz na ziemiach polskich do wybuchu drugiej wojny światowej - konteksty społeczno-polityczne i kulturowe. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 129–138. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.11

Abstrakt

Yiddish Cinema in the Prewar Polish Lands: The Socio-political and Cultural Contexts

The article is an attempt to consider the impact of social-political contexts on Yiddish cinema in Poland before the outbreak of the Second World War. It also analyses the influence of cultural and ideological tendencies represented by the diaspora in Poland: traditional – related to Judaism and Yiddish language; Zionist – trying to resurrect Israel and appealing to Hebrew as the language of the Jews; Bund – a left wing party that supported a secular Yiddish culture and opposed Zionism, as well as the assimilation of Polish culture and language.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.11
PDF

Bibliografia

R. Włodek, Na początku było Le’chajim. Bardzo krótka historia kina żydowskiego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, Szczecin 2013, s. 9.

M. Bułat, W poszukiwaniu teatru „żydowskiego”: Zygmunt Turkow, w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Popiel, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 585–586.

E.A. Goldman, Visions, Images, and Dreams. Yiddish Film Past and Present, UMI Research Press, AnnArbor 1983, s. XVII.

N. Gross, Film żydowski w Polsce, tłum. A. Ćwiakowska, Rabid, Kraków 2002.

Ch. Shmeruk, Historia literatury jidysz. Zarys, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 7.

Państwowy Teatr Żydowski im. Ester Rachel Kamińskiej. Przeszłość i teraźniejszość, oprac. S. Gąssowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 57–61.

A. Żbikowski, Żydzi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 195–197.

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. W zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, oprac. J. Adelson, T. Prekreowa, J. Tomaszewski, P. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 139.

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, s. 90–91, 154; A. Landau-Czajka, Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006.

R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa 1993, s. 50, 70.

R. Rother, Leni Riefenstahl. Th e Seduction of Genius, Continuum, London–New York 2002, s. 237–238.

W. Śleszyński, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939, Dom Wydawniczy Benkowski, Białystok 2003.

J. Hoberman, Bridge of Light: Yiddish Film between Two Worlds, Temple University Press, Philadelphia 1995, s. 276.

M. Halberda, „Swoi” i „nasi”. Kwestia żydowska w publicystyce filmowej lat trzydziestych,

„Iluzjon” 1988, nr 1, s. 5–55; A. Madej, Jest źle, ale musi być lepiej, „Kwartalnik Filmowy” nr 18, 1997, s. 205.

E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, WAiF, Warszawa 1992, s. 19–20.

M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 22.

L. Czapliński, Film żydowski w Polsce lat trzydziestych, „Kino” 1986, nr 5, s. 20–23.

Komunikat prasowy Związku Dziennikarzy i Publicystów Filmowych o konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie tematyki filmowej krajowej produkcji, „Aktualności” 1939, nr 1.

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, tłum. J. Zabierowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989, s. 227.

E. Sicular, Gender Rebellion in Yiddish Film. Molly Picon, w: When Joseph met Molly, red. S. Paskin, Five Leaves, Nottingham 1999, s. 245–254.

D. Mazur, Dybuk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.